In de podcast VNG Praat Mee bespreken we met Albertine van Vliet het ROB-advies 'Decentrale taak is politieke zaak: Naar een sturende rol van de gemeenteraad in het Sociaal Domein'. Wat is haar belangrijkste boodschap voor gemeenten?
In de nieuwe podcast VNG Praat Mee spreken we de gemeente Hollands Kroon die alle taken van de jeugdwet en Wmo heeft ondergebracht bij één contractpartner. Hoe gaat dat in zijn werk?
Vanaf januari 2021 gaat het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet in. De VNG, VGN, Jeugdzorg Nederland, Valente, GGZ Nederland en het Ketenbureau i-Sociaal Domein ondersteunen de implementatie bij gemeenten en zorgaanbieders.
Op 30 januari zijn het ministerie van VWS, VNG, Jeugdzorg Nederland, VGN, Gezinshuis.com en Driestroom tot een gezamenlijke afspraak gekomen: Jongeren mogen in een gezinshuis blijven wonen tot hun 21e verjaardag.
KPMG heeft een diepteanalyse gedaan bij negen gemeenten en dertien aanbieders over de uitgaven jeugdhulp. In de negen gemeenten is tussen 2016 en 2018 ongeveer 21% meer uitgegeven aan jeugdhulp.
Mensen die werkzaam zijn in de jeugdhulp zetten zich dagelijks in voor kwetsbare kinderen en gezinnen. De FNV vraagt terecht aandacht voor het belang van het betalen van beloningen die passend zijn bij de complexiteit van het werk.
Een op de 12 kinderen groeit op in armoede. Ze kunnen bijvoorbeeld niet zomaar mee op schoolreisje of sporten. Vandaag start Samen voor alle Kinderen (Sam&) een campagne met als doel in 2020 alle kinderen in armoede te bereiken.
Cliëntondersteuning en de problemen van het Hulpmiddelencentrum met de levering en betaling van Wmo-hulpmiddelen zijn de hoofdonderwerpen van een ledenbrief waarmee we gemeenten informeren over de stand van zaken bij diverse Wmo- en jeugdhulp-beleidsthema’s.
Pluryn heeft 2 december het bericht naar buiten gebracht dat het onderdeel Hoenderloo (inclusief Deelen), in de loop van volgend jaar gaat sluiten.
Om het woonplaatsbeginsel eenduidiger te maken en beter te laten aansluiten op de doelen van de Jeugdwet wordt in de Tweede Kamer een wijziging van de Jeugdwet behandeld. Ook wordt het verdeelmodel herzien dat de budgetten voor jeugdhulp toebedeelt aan gemeenten.