Nu Nederland te maken heeft met een tweede coronagolf en er weer aangescherpte maatregelen gelden, is besloten om de regeling doorbetaling niet-geleverde zorg opnieuw in te voeren. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober, voor het pgb Wmo, het pgb Jeugd en het pgb Wlz.
Woensdag 18 november vond het webinar over de Aanpak Verantwoording 2020 plaats. Heeft u dit webinar gemist? Of wilt u het nog een keer rustig terugkijken? Het webinar is terug te kijken via YouTube.
De Routekaart Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) Jeugd is vanaf vandaag beschikbaar voor gemeenten. Deze routekaart neemt gemeenten in 8 stappen mee in wat de NvO is en aan welke kaders minimaal moet worden voldaan.
De VNG vindt dat er in de jeugdzorg 3 verbeteringen nodig zijn op stelselniveau. Om deze boodschap kracht bij te zetten, geven we 5 voorbeelden uit het jeugdveld mee aan de Tweede Kamer. Het laatste voorbeeld komt van Regio Hart van Brabant:
De VNG vindt dat er in de jeugdzorg 3 verbeteringen nodig zijn op stelselniveau. Om deze boodschap kracht bij te zetten, geven we 5 voorbeelden uit het jeugdveld mee aan de Tweede Kamer. Het vierde voorbeeld is de sluiting van jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep in Apeldoorn.
De VNG vindt dat er in de jeugdzorg 3 verbeteringen nodig zijn op stelselniveau. Om deze boodschap kracht bij te zetten, geven we 5 voorbeelden uit het jeugdveld mee aan de Tweede Kamer. Het derde voorbeeld komt van het team Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek (OZJ).
De VNG vindt dat er in de jeugdzorg 3 verbeteringen nodig zijn op stelselniveau. Om deze boodschap kracht bij te zetten, geven we 5 voorbeelden uit het jeugdveld mee aan de Tweede Kamer. Het tweede voorbeeld is de jeugdbescherming volgens Utrechts model.
De VNG vindt dat er in de jeugdzorg 3 verbeteringen nodig zijn op stelselniveau. Om deze boodschap kracht bij te zetten, geven we 5 voorbeelden uit het jeugdveld mee aan de Tweede Kamer. Het eerste voorbeeld is de richtlijn gebruikelijke hulp van gemeente Groningen.
Op 23 november is het laatste wetgevingsoverleg Jeugd met de huidige Tweede Kamer. Gemeenten hebben afgelopen zomer kritisch gereageerd op het conceptwetsvoorstel van de ministers. In een brief aan de Tweede Kamer delen we de noodzakelijke verbeteringen aan het jeugdhulpstelsel.
De financiële verantwoording in het sociaal domein ziet er door de coronamaatregelen zoals de continuïteitsbijdrage- en de meerkostenregeling anders uit dan in voorgaande jaren. VNG, BZK, VWS, Zorgbranches, NBA en het Ketenbureau i-Sociaal Domein hebben gezamenlijk een aanpak opgesteld voor de financiële...