In elke gemeente kent circa 15 % van de jongeren (1 op de 6 à 7) tussen de 16 en 27 jaar serieuze problemen op het pad naar volwassenheid. Ze hebben hulp, ondersteuning en perspectief nodig. De VNG volgt hierin het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) die dit de Big 5 noemt.

'Om zelfstandig te kunnen zijn hebben jongvolwassenen het nodig dat niet alleen een zinvolle dagbesteding met onderwijs en/of werk is geregeld, maar ook de overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg, een stabiele woonplek, een gezonde financiële situatie, en een steunend sociaal netwerk.' Adequate steun aan kwetsbare jongeren heeft op lange termijn positief effect. Ze is dus relevant om sociale én financiële redenen.  

Contact

Wilt u contact met een van de gemeenten of meer weten over de aanpak, dan kan de ondersteuningsstructuur 16-27 u hierbij helpen. Mail naar aanpak16-27@vng.nl.