Schulden en armoede zijn problemen voor een groeiende groep mensen in Nederland. Gemeenten staan voor de uitdagende taak om inwoners met problematische schulden te helpen. Daarbij zetten ze niet alleen in op het aanpakken van de schulden, maar ook op het voorkomen van armoede en schulden. Dit kunnen gemeenten niet alleen, hiervoor doen ze een dringend beroep op de rijksoverheid om bestaanszekerheid voor iedereen te borgen.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

Het bestaande stelsel van wet- en regelgeving rond schuldhulpverlening is onwerkbaar en niet efficiënt. Het stelsel belemmert mensen om uit de schulden te komen en voorkomt niet dat mensen in de schulden terecht komen. Ons land telt een grote groep werkende armen. Met 8 maatregelen willen we de structurele oorzaken die deze groep ervaart oplossen.

Het programma Verbinden Schuldendomein

embleemVS

De hoofdambitie van de VNG is bestaanszekerheid te realiseren voor alle inwoners. Dit is de basis om armoede en schulden te voorkomen en duurzame oplossingen te bieden aan inwoners die financiële problemen ervaren.  Door het programma Verbinden Schuldendomein zetten we een grote stap in die richting.

Het programma Verbinden Schuldendomein omvat verschillende deelprojecten, zoals de wetten in het schuldendomein, preventie van schulden (financiële educatie en life-events), versterking van de informele infrastructuur en ondersteuning voor specifieke doelgroepen zoals jongeren en ondernemers met financiële zorgen. Ook bieden we gemeenten handvatten en ondersteuning zodat zij bewezen effectieve interventies kunnen implementeren en zorgen voor duurzame oplossingen.      

De ondersteuning bestaat uit verschillende middelen en is gebaseerd op de behoefte van gemeenten. Het kunnen bijvoorbeeld online producten zijn zoals factsheets, handreikingen of tekeningen maar ook online sessie om ervaringen te delen.  

De ondersteuningsproducten actualiseren wij regelmatig zodat u altijd over actuele informatie beschikt.  We blijven alert op nieuwe ontwikkelingen en houden u geïnformeerd via onder andere onze website, online bijeenkomsten en de nieuwsbrief van het programma Verbinden Schuldendomein.

Contact met het programma Verbinden Schuldendomein

Contact met het programma? Dat kan:

  • Via e-mail: schulden@vng.nl
    voor een snellere verwerking, zet in het onderwerp het thema waar uw mail over gaat.
  • Telefonisch: 070 373 82 32 (op werkdagen)

Kom zelf in contact met andere gemeenten op het VNG Fora:  

  • Armoede en schulden
  • De routekaart Financiële Zorgen 

Meest recente discussies op het VNG-forum

Armoede en Schulden

1823 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 21 juni 2024 om 11:38

Routekaart Financiële Zorgen

142 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 26 februari 2024 om 15:18