Schulden en armoede zijn problemen voor een groeiende groep mensen in Nederland. Door de coronacrisis neemt die groep toe. Gemeenten staan voor de uitdagende taak om inwoners met problematische schulden te helpen. Daarbij zetten ze niet alleen in op het aanpakken van de schulden, maar ook op het voorkomen van armoede en schulden. Dit kunnen gemeenten niet alleen, hiervoor doen ze een dringend beroep op de rijksoverheid om bestaanszekerheid voor iedereen te borgen.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

Het bestaande stelsel van wet- en regelgeving rond schuldhulpverlening is onwerkbaar en niet efficiënt. Het stelsel belemmert mensen om uit de schulden te komen en voorkomt niet dat mensen in de schulden terecht komen. Ons land telt een grote groep werkende armen. Met 8 maatregelen willen we de structurele oorzaken die deze groep ervaart oplossen.

Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK)

De regeling Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) gold van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. Gemeenten zijn nog bezig met de afwikkeling hiervan en kunnen hiervoor gebruikmaken van de handreiking en de vragen en antwoorden. 

Meest recente discussies op het VNG-forum

Armoede en Schulden

1875 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 25 september 2023 om 13:46