Om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving en om te werken aan ontwikkeling is bestaanszekerheid essentieel. Bestaanszekerheid is niet alleen de zekerheid van voldoende en voorspelbaar inkomen. Ook zekerheid om betaalbaar te wonen, toegang tot betaalbare zorg en de mogelijkheid om een financiële buffer op te bouwen voor onverwachte uitgaven zijn noodzakelijke voorwaarden om de rust en ruimte te vinden om je als mens te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving.

Gemeenten zien dat niet alleen mensen met een minimum inkomen, maar ook mensen met een hoger inkomen vaker in de problemen komen. Onzekere inkomsten, stijgende vaste lasten en te weinig financiële buffers maken het voor hen lastig om rond te komen.

Ook complexe toeslagen en een flexibele arbeidsmarkt maken dat huishoudens in de financiële problemen komen. Gemeenten vervullen hun rol als vangnet voor inwoners met een laag inkomen. Zij mogen dat niet doen voor mensen met een hoger inkomen.

Daarom willen zij met rijk en sociale partners samenwerken aan het vergroten van de bestaanszekerheid voor alle huishoudtypes en inkomens. Wij hebben in een position paper 8 concrete maatregelen genoemd om werkende armen weer bestaanszekerheid te bieden.

Meer informatie