De aanpak van schuldenproblematiek staat hoog op de agenda in ons land. Meer dan 30% van de Nederlandse huishoudens heeft betalingsachterstanden en 1 op de 5 huishoudens heeft zelfs te maken met risicovolle schulden. Schulden werken verlammend. Het kabinet en de VNG besteden veel aandacht aan dit voor gemeenten belangrijke onderwerp en zetten vol in op preventie, effectievere schuldhulp en sociale incasso.

De routekaart Financiële Zorgen (voorheen masterklantreis) is op 24 juni 2021 vastgesteld door de commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI). De commissie heeft ingestemd met het voorstel om de routekaart uit te breiden met het perspectief van de sociale incasso en de Rechtspraak. De komende maanden wordt uitgewerkt wat de consequenties zijn van de toepassing van de routekaart Financiële Zorgen binnen de gemeentelijke uitvoering in samenwerking met een aantal referentiegemeenten (businesscase). 

De routekaart Financiële Zorgen

De routekaart Financiële Zorgen is de reis die een inwoner met financiële zorgen aflegt. Deze wordt weergegeven samen met de ondersteuner. De route die iemand neemt is voor iedereen anders. Wel bereikt iedereen tijdens die reis vaste mijlpalen.

In dit document is de reis langs die mijlpalen gevisualiseerd en beschreven. De routekaart is uitgewerkt vanuit het inwonerperspectief en vanuit het perspectief van de ondersteuner. 

Op de pagina’s van de routekaart wordt er gebruik gemaakt van mijlpalen. Daarnaast is het mogelijk om van perspectief te wisselen. Van inwoner- naar het ondersteunerperspectief. Via de legenda kan er bij elke mijlpaal ook worden doorgeklik naar een overzicht met tips en tools voor lokale implementatie en naar een overzicht met verhalen en ervaringen van inwoners en ondersteuners.

Een nieuwe fase

In het webinar 'Wisi terugblik en vooruitblik van 14 december 2021, gaf Edith van Ruijven, Programmamanager Verbinden Schuldendomein, tevens een samenvatting van de behaalde resultaten. 

Maar wat betekent de toepassing van de routekaart Financiële Zorgen nu binnen de gemeentelijke uitvoering en welke financiële consequenties heeft dit? Hoe kan de ideale klantreis worden toegepast binnen de eigen gemeente, wat betekent dit en welke instrumenten, tools en apps zijn hiervoor nodig? Wat is er nodig om de routekaart lokaal en landelijk te kunnen implementeren?

De commissie heeft ingestemd met het voorstel om de routekaart uit te breiden met het perspectief van de sociale incasso en de Rechtspraak. Komende maanden wordt uitgewerkt wat de consequenties zijn van de toepassing van de routekaart Financiële Zorgen binnen de gemeentelijke uitvoering in samenwerking met vijf referentiegemeenten (businesscase).

Dit nemen we als input mee voor het uitwerken van een realistische businesscase. Deze businesscase gaat de basis vormen voor de besluitvorming binnen de VNG en het Rijk.

De routekaart is gebaseerd op de eerder gedefinieerde tegels uit het schuldenlandschap. Deze zijn in kaart gebracht met de Service Blueprint methode. Hierin worden tegels gebruikt. In deze presentatie zijn deze toegelicht:

De routekaart Financiële Zorgen aanvragen

Bent u geïnteresseerd? U kunt een demoversie van de routekaart Financiele Zorgen aanvragen via schulden@vng.nl.

Let op: U ontvangt per mail een demoversie van de Routekaart Financiële Zorgen. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe versie. De nieuwe versie is gemakkelijker toegankelijk en sluit nog beter aan op de gemeentelijke praktijk.

Contact

Voor vragen, aanvullingen of opmerkingen, neem contact op met schulden@vng.nl. Voor een snellere verwerking, geeft het onderwerp “Routekaart Financiële Zorgen.”