Optimaliseer uw gemeentelijke schuldhulpverlening. Stap in de toekomst van effectieve schuldhulpverlening met de routekaart Financiële Zorgen. 

Achtergrond

Uit recente cijfers van het CBS is gebleken dat het aantal huishoudens met problematische schulden de afgelopen jaren nagenoeg stabiel is gebleven, namelijk rond de 726.000 huishoudens. Binnen de overkoepelende ambitie van dit kabinet om te streven naar bestaanszekerheid is een van de drie kwantitatieve doelstellingen een halvering van het aantal huishoudens met problematische schulden in 2030 ten opzichte van 2015.  

  • In 2015 leefde 8,6 procent van de huishoudens met problematische schulden.  
  • In 2021 was dit aandeel 7,6 procent.  
  • In 2030 moet dit getal gedaald zijn naar 3,8 procent.  

Het doel van het kabinet-Rutte IV is dat meer mensen eerder en betere schuldhulpverlening ontvangen. Om deze kabinetsdoelstelling te halen van een halvering van het aantal huishoudens met problematische schulden, is het nodig dat er meer effectieve dienstverlening wordt geboden aan mensen met (problematische) schulden.   

De routekaart Financiële Zorgen

De VNG heeft, om gemeenten optimaal te ondersteunen in het schuldhulpverleningsproces, de routekaart Financiële Zorgen. De routekaart biedt u als gemeenten een basis voor de integrale uitvoering voor schuldhulpverlening. Vanaf bewustwording, vroegsignalering, het regelen van schulden, de begeleiding en de nazorg.  

De routekaart biedt concrete handvatten om capaciteit en middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten, kennis en ervaring te delen en op gelijke basis te werken. De routekaart geeft houvast, gebaseerd op wat vanuit inwonersperspectief als ideaal gezien wordt. Ook maakt de routekaart standaardiseren van maatwerk mogelijk.

De elementen van de basisdienstverlening zijn ook meegenomen in de routekaart.  

Versnipperd landschap en bieden van overzicht

De afgelopen 5 jaar is het schuldendomein enorm in beweging en ontwikkelen veel verschillende partijen diverse nieuwe initiatieven. Sommige zijn opschaalbaar, anderen lenen hier zich minder voor. Er zijn succesvolle en mindere initiatieven en er is vooral heel veel keus. Hierdoor zien gemeenten vaak door de bomen het bos niet meer.

Door intensieve samenwerking op landelijk en lokaal niveau (o.a. gemeenten) delen we met de routekaart Financiële Zorgen onze gezamenlijke kennis en ervaring en realiseren we meer impact. De huidige situatie vraagt ons allemaal om over grenzen heen te kijken en te denken en werken vanuit gezamenlijkheid.

De routekaart Financiële Zorgen biedt u een overzicht van bewezen effectief initiatieven waarbij ook is aangegeven waar die zich bevinden in het schuldendomein. 

Uw initiatief in de routekaart

We zijn enthousiast over de mogelijkheid om het initiatief uit uw gemeente op te nemen in de routekaart Financiële Zorgen. Voor dit proces hebben we een link naar het initiatief nodig, samen met een beknopte uitleg van hoe het werkt. Daarnaast delen we contactgegevens op fora, waardoor andere gemeenten kunnen profiteren van uw ervaring. Wij ontvangen graag de naam, telefoonnummer en functie voor verdere communicatie via schulden@vng.nl.  

Contact

Wilt u in contact komen met andere gemeenten?

Meld u aan op het VNG Forum en kom in contact met ons en uw collega-gemeenten.

Het forum van de Routekaart treft u onder het 'Sociaal Domein'.

Iedereen die werkzaam is bij een gemeente kan toegang krijgen tot VNG-fora. Voorwaarde tot toegang is dat u gebruik maakt van het zakelijk e-mailadres van uw gemeente.

Heeft u ideeën, tips of informatie om op te nemen in de routekaart, dan zijn die van harte welkom. Neem hiervoor contact op het met team van de routekaart.  

  • Mail naar: schulden@vng.nl
  • Bel naar: 070-373 82 32   
    (maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)