Ondernemers zijn zwaar getroffen door de coronapandemie en ervaren nu de gevolgen van de energiecrisis en de oorlog in de Oekraïne. Ook liepen de coronasteunmaatregelen af op 1 april 2022. Vanaf 1 oktober 2022 starten ondernemers met het afbetalen van belastingen waarvoor zij uitstel kregen. Daarnaast stijgen de vaste lasten.

Kortom, de bestaansonzekerheid neemt toe. Het is belangrijk om te voorkomen dat ondernemers met financiële zorgen (verder) in de problemen komen.

De VNG ondersteunt u als gemeente en behartigt uw belangen zodat u in staat bent - of wordt gesteld - om ondernemers met financiële zorgen tijdige en passende ondersteuning te bieden. 

​​

Standpunt VNG 

De VNG vindt het belangrijk dat ondernemers met financiële zorgen tijdig en passend geholpen worden, want dat: 

 • Voorkomt (toename van) schulden en het failliet gaan van ondernemingen en beperkt de hieruit voortvloeiende maatschappelijke kosten; • Beperkt de druk op de schuldhulpverlening en aanpalende hulp- en dienstverlening; 
 • Draagt bij aan een gezond ondernemersklimaat in gemeenten;
 • Draagt bij aan het ontwikkelen of versterken van de relatie tussen ondernemers en hun gemeenten 

Hoe doen we dat? 

De VNG ondersteunt gemeenten bij (het versterken van) de ondersteuning aan ondernemers met financiële zorgen en/of schulden via het project Ondernemers uit de Financiële Zorgen. Dit project is een vervolg en een verdieping op het project Geldzaken en Ondernemers uit 2021. 

Het project Ondernemers uit de Financiële Zorgen is onderdeel van het programma Verbinden Schuldendomein. Dit programma ondersteunt gemeenten bij het herstelproces van de kinderopvangtoeslag en de implementatie en uitvoering van de wetswijzigingen in het schuldendomein. Hieronder valt onder andere de (gewijzigde) Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De toegang van ondernemers tot schuldhulpverlening is hierin verduidelijkt.  

Gezien het integrale karakter van de ondersteuning aan ondernemers werken we samen met VNG beleid Inclusieve Samenleving, het programma Economie en het programma Ondernemersdienstverlening vanuit VNG Realisatie. Zie ‘Gerelateerde onderwerpen’ onderaan deze pagina. Uiteraard werken we ook samen met diverse externe partners zoals Divosa, NVVK, KVK, VNO-NCW en MKB-Nederland en trekken we zo veel mogelijk samen op met andere organisaties die betrokken zijn bij advies of ondersteuning aan ondernemers met financiële zorgen. 

Ondersteuning aan gemeenten  

De ondersteuning aan ondernemers vraagt om een benaderbare houding, een integrale blik en inhoudelijke expertise. Daarmee kunnen gemeenten ondernemers op tijd bereiken, passend aanspreken en op maat ondersteunen. Nu en in toekomst. Het is belangrijk dat u als gemeente hierbij ondersteund wordt en dat we van elkaar leren en op elkaar voortbouwen. Onze ondersteuning bestaat onder andere uit:   

 • Concrete handvatten voor gemeenten om ondernemers met financiële zorgen te bereiken en passend te ondersteunen;  

 • Proactieve en vraaggerichte ondersteuning bij de uitvoering van schuldhulpverlening aan ondernemers (op het gebied van implementatie, uitvoering en juridisch- en technische vlak);   

 • Het faciliteren bij de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen en het delen van ‘best practices’;   

 • Het signaleren en agenderen van vraagstukken en knelpunten in de gemeentelijke uitvoering;  

 • Ondersteuning bij het verbinden van de verschillende gemeentelijke domeinen die betrokken zijn bij de ondersteuning aan ondernemers;   

 • Het afstemmen en verbinden van verschillende initiatieven gericht op ondernemers met financiële zorgen. 

Aanmelden contactpersoon ondernemers uit de financiële zorgen

Aanmelden kan hier als contactpersoon op de verschillende thema’s rond invordering en/of (preventie van) schulden binnen uw organisatie. Hier kunt u ook de voorkeur aangeven om op de hoogte te blijven voor het project Ondernemers uit de Financiële Zorgen.

Ondersteuning programma Verbinden Schuldendomein 

De implementatiemanagers van het programma Verbinden Schuldendomein ondersteunen gemeenten bij de inrichting en/of uitvoering van de wetswijzingen in het schuldendomein. Hieronder valt onder ander de schuldhulpverlening aan inwoners in het algemeen en aan ondernemers specifiek. Vanuit het programma is ook aandacht voor de uitgangspunten, toegang en kwaliteit van schuldhulpverlening en de regierol van gemeenten bij uitbesteding aan externe partijen.   

In de routekaart wetten Verbinden Schuldendomein vindt u een overzicht van de belangrijkste stappen rondom de wetswijzigingen. Per stap is er een link naar het bijbehorende ondersteuningsproduct uit de toolkit implementatie, training en communicatie. Daarnaast bestaat de ondersteuning onder andere uit (be)spreekuren,nieuwsbrieven en een online forum. Het implementatieteam is dagelijks bereikbaar voor vragen via 070-37382 42 en schulden@vng.nl.  

CONTACT PROGRAMMA VERBINDEN SCHULDENDOMEIN

Contact met het programma? Dat kan:

 • via e-mail: schulden@vng.nl
  • Voor een snellere verwerking, zet in het onderwerp: Ondersteuning ondernemers uit de financiële zorgen
 • telefonisch: 070 373 82 32 (op werkdagen)