Gemeenten zijn vaak de meest nabije overheid. Zowel letterlijk, waar het gaat om de leefomgeving van mensen, als figuurlijk, waar het gaat om benaderbaarheid en uitvoering van beleid dat direct de levens van inwoners en ondernemers raakt. Gemeenten willen deze belangrijke taken goed uitvoeren, daarin betrouwbaar zijn en continuïteit bieden. Mensen staan centraal in alle dienstverlening van gemeenten. Inwoners en ondernemers worden zo goed als mogelijk bediend op het kanaal dat zij kiezen, vanuit het principe ‘online waar het kan en persoonlijk waar het moet’.

Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s)

IDO’s zijn laagdrempelige hulppunten in bibliotheken waar inwoners terecht kunnen met vragen over online overheidsdienstverlening. Gemeenten hebben sinds 1 januari 2023 de regiefunctie over deze informatiepunten. De VNG ondersteunt gemeenten in hun nieuwe rol.

Omnichannel-dienstverlening

Inwoners en ondernemers krijgen op veel manieren contact met uw gemeente, bijvoorbeeld per telefoon, email of via een portaal. Om het 'kastje naar de muur'-effect en herhaalde vragen te voorkomen, is er de omnichannel-strategie. Met deze aanpak richt de organisatie zich niet langer op het managen van elk kanaal afzonderlijk, maar op het samenspel van de verschillende kanalen.

Ondersteuning voor ondernemers met financiële problemen

Om te voorkomen dat ondernemers met financiële zorgen steeds verder in de problemen komen is het van belang dat zij tijdig geholpen worden. VNG gaat met het project 'Geldzaken en ondernemers; Ondersteuning gemeentelijke aanpak tijdige hulpverlening voor ondernemers met schulden 2021', gemeenten daarin ondersteunen.

VNG Realisatie

VNG Realisatie Logo

VNG Realisatie (onderdeel van de VNG) werkt samen met gemeenten aan oplossingen om de gemeentelijke uitvoering te verbeteren. Dit vanuit de ambitie om lokale overheden optimaal van dienst te zijn, met zichtbare resultaten voor inwoners/ondernemers en op basis van het meerjarenplan Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2020-2024.

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Onderstaande projecten, programma's en diensten komen voort uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv)

1114 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 17 mei 2024 om 13:05

Dienstverlening

2759 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 17 mei 2024 om 12:34

Hoe zit het met de dienstverlening en digitalisering van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Velden met een * zijn verplicht.

Publicaties & Brieven