Gemeenten zijn vaak de meest nabije overheid. Zowel letterlijk, waar het gaat om de leefomgeving van mensen, als figuurlijk, waar het gaat om benaderbaarheid en uitvoering van beleid dat direct de levens van inwoners en ondernemers raakt. Gemeenten willen deze belangrijke taken goed uitvoeren, daarin betrouwbaar zijn en continuïteit bieden. Mensen staan centraal in alle dienstverlening van gemeenten. Inwoners en ondernemers worden zo goed als mogelijk bediend op het kanaal dat zij kiezen, vanuit het principe ‘online waar het kan en persoonlijk waar het moet’.

Ondersteuning voor ondernemers met financiële problemen

Om te voorkomen dat ondernemers met financiële zorgen steeds verder in de problemen komen is het van belang dat zij tijdig geholpen worden. VNG gaat met het project 'Geldzaken en ondernemers; Ondersteuning gemeentelijke aanpak tijdige hulpverlening voor ondernemers met schulden 2021', gemeenten daarin ondersteunen.

VNG Realisatie

Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, met de voortgaande digitalisering als een van de belangrijkste ontwikkelingen. Samen met gemeenten werkt VNG Realisatie aan oplossingen om de gemeentelijke uitvoering te verbeteren. Dit vanuit de ambitie om lokale overheden optimaal van dienst te zijn, met zichtbare resultaten voor inwoners/ondernemers en op basis van het meerjarenplan Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2020-2024.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Dienstverlening

2665 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 9 december 2021 om 11:18

Whatsapp en gemeentelijke dienstverlening

Gemeenten kunnen sinds januari 2021 weer een aanvraag indienen voor een licentie voor WhatsApp For Business bij zogenaamde Business Solution Providers (BSP’s) van Facebook. Op de site van VNG Realisatie wordt uitgelegd hoe gemeenten dit kunnen doen.

Hoe zit het met de dienstverlening en digitalisering van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Publicaties & Brieven