Nieuws
28 september 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Binnenlandse zaken en digitale zaken, Op 16 november debatteert u met de staatssecretaris van digitale zaken over de Basisregistratie Personen en E-id. Beide onderwerpen spelen een rol in het hart van de gemeentelijke dienstverlening. Daarom vindt de VNG het erg belangrijk u de onderstaande achtergrondinformatie mee te geven...
inlog met sms-controle
14 juli 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/043
Geachte leden van college en gemeenteraad, In reactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het vorige kabinet voorstellen gedaan om de publieke dienstverlening fundamenteel te verbeteren. Met het programma Werk aan Uitvoering (WaU) werken rijk, uitvoeringsorganisaties en gemeenten hier samen aan. Als onderdeel van de aanpak heeft het vorige...
mand ondertekent overeenkomst
23 mei 2022
Brief aan kabinet
De VNG heeft het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van een centrale voorziening voor de gezichtsopname, handtekening en vingerafdrukken ten behoeve van reisdocumenten, het schrappen van de geslachtsvermelding op de identiteitskaart alsmede enige andere wijzigingen ontvangen. Met deze brief geven wij onze...
14 december 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/083
Aanleiding De Toeslagenaffaire laat zien dat rechtvaardige dienstverlening en goede rechtsbescherming geen vanzelfsprekendheden zijn. Alle overheidsdiensten, zeker ook de gemeenten, voelen de urgentie om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te verbeteren en het geschade vertrouwen in de overheid te herstellen. Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)...