Kennisbank Dienstverlening Gemeenten (48)

Kennisbank informatiesamenleving is onderdeel van:

Wasstraat serviceformules

Met behulp van Serviceformules en Klantreizen worden de processen van verschillende producten en diensten in kaart gebracht en geoptimaliseerd.

Toolkit Ondernemerspeiling

Met deze toolkit kunnen gemeenten zelf of met behulp van een onderzoeksbureau peilen hoe ondernemers hun beleid en dienstverlening ervaren.

Toolkit Regeldrukreductie

Een beslisboom en quickscan voor beleidsmakers en -uitvoerders van ondernemersdienstverlening om regels en producten te evalueren en waar nodig te verbeteren.