Nieuws
Ondernemers hebben te maken met nieuwe regels vanwege de transities rond energie en duurzaamheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verduurzamen en gasloos maken van bedrijfspanden. In de uitvraag van het VNG Panel economie en ondernemersdienstverlening vragen we naar meer informatie over dit onderwerp.
We willen de huidige ‘Mijnzaken: track & trace’ service uitbreiden naar andere gemeenten. Daarvoor willen we een sterke business case opbouwen met betrouwbare gegevens. En daar hebben we u hulp bij nodig. Uw input is onmisbaar en wordt zeer gewaardeerd.
De Wet digitale overheid (Wdo) treedt op 1 juli 2023 gefaseerd in werking. Voor de implementatie voorziet men een nieuw stelsel voor digitale authenticatie. De Algemene Rekenkamer onderzocht dit en deed aanbevelingen, waarop de staatssecretaris een reactie gaf. De VNG zet vraagtekens bij een aantal punten.
De VNG start een nieuw panel voor ondernemersdienstverlening en economie. Verwacht wordt dat dit panel straks waardevolle inzichten geeft over actuele onderwerpen en trends binnen de economie en ondernemersdienstverlening van gemeenten. Gemeenten kunnen zich nu aanmelden voor dit panel.
Gemeenten doen veel aan dienstverlening voor ondernemers. Voor een meerderheid is dit prioriteit. Tegelijk zijn ondernemers vaak niet bekend met deze dienstverlening. Vooral op het gebied van communicatie is winst te behalen. Dat blijkt uit het onderzoek naar het ‘Landschap van Ondernemersdienstverlening'.
Digitale toegankelijkheid en duidelijke overheidscommunicatie zorgen ervoor dat alle inwoners en ondernemers gebruik kunnen maken van de gemeentelijke dienstverlening. De VNG heeft 2 handreikingen gepubliceerd die gemeenten ondersteunen in het toewerken naar meer digitale inclusie.
De raadpleegomgeving zoek.openraadsinformatie.nl is tijdelijk offline vanwege een nieuwe aanbesteding. Via het platform worden raadsstukken van 265 gemeenten en 6 provincies in een herbruikbaar format als open data aangeboden.
Gemeenten krijgen per 1 januari 2023 de regiefunctie over de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) in lokale bibliotheken. Daarvoor is in totaal € 17,13 miljoen uitgetrokken. De regeling voor de specifieke uitkering (Spuk) ter bekostiging van de IDO's is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant.
De overheid benadert het bestrijden van regeldruk meestal rationeel: je vermindert het aantal regels en daarmee de regeldruk. Maar dat wordt niet altijd zo ervaren. In een VNG-minicollege vertelt Ritsart Plantenga hij hoe hij 2 manieren ontdekte waarop regeldruk wordt ervaren: rationeel en meer emotioneel.