Nieuws
In de dienstverlening aan burgers en ondernemers maken veel overheidsorganisaties gebruik van MijnOmgevingen. Met een online vragenlijst willen het ministerie van BZK en de VNG inventariseren waar gemeenten en andere organisaties staan, waar behoefte aan is en waar nog uitdagingen liggen.
Hoe ver is uw gemeente of gemeenschappelijke regeling met de implementatie van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) en tegen welke uitdagingen loopt u aan? De VNG onderzoekt hoe ver gemeentelijke organisaties zijn met het implementeren van deze wet die per 1 januari 2025 in moet gaan.
Goede projecten zijn vaak alleen bekend in de eigen gemeente. De landelijke competitie GemeenteDelers geeft deze schat aan kennis en ervaring de aandacht die het verdient, wat de kans op hergebruik vergroot. De 1e selectie van de Gemeentedelers 2024 is nu bekend. 25 kanshebbers gaan naar ronde 2.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de beschikkingen voor de specifieke uitkering (SPUK) Informatiepunten Digitale Overheid verzonden naar gemeenten. De gelden staan gepland om op 18 maart door BZK uitgekeerd te worden.
Voor de periode 2021-2027 heeft de rijksoverheid jaarlijks € 150 miljoen vrijgemaakt om de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners in een kwetsbare positie te versterken. Via een onderzoek wil de VNG inzicht krijgen waaraan het geld is uitgegeven. U kunt tot en met 6 maart de vragenlijst invullen.
[update] Websites en mobiele apps waarvan de minimale status voor digitale toegankelijkheid op 1 april 2024 verloopt, worden als ontoegankelijk aangemerkt. Dat staat in de brief die in opdracht van BZK naar onder meer gemeenten is gestuurd. Eerder werd in dit bericht per abuis 1 februari als deadline genoemd.
De ingangsdatum van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) is verplaatst naar 1 januari 2025. De reden is dat verschillende overheidsorganisaties hebben aangegeven niet op tijd te kunnen voldoen aan alle wettelijke eisen. Ook gemeenten hebben nu meer tijd om zich voor te bereiden.
In de pilot ‘Digitale vertegenwoordiging door bewindvoerders’ is succesvol aangetoond dat gemeenten de bewind registratie van de Rechtspraak kunnen bevragen. Hiermee wordt het voor gemeenten mogelijk om digitale diensten voor bewindvoerders aan te bieden.
De Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox (GIBIT) is vernieuwd. De GIBIT wordt door gemeenten gebruikt bij het inkopen van ICT-diensten en –producten. De VNG roept gemeenten op de GIBIT te gebruiken om de inkoopvoorwaarden proportioneel toe te passen bij ICT-aanbestedingen.
De VNG deelt de conclusie van de Nationale ombudsman in het rapport ‘DigiD helpt niet mee’. In het rapport stelt de ombudsman dat de digitale toegang voor wettelijk vertegenwoordigers en mensen die namens een naaste digitaal zaken willen doen met de overheid nog steeds niet goed is geregeld.