Digitale toegankelijkheid en duidelijke overheidscommunicatie zorgen ervoor dat alle inwoners en ondernemers gebruik kunnen maken van de gemeentelijke dienstverlening. De VNG heeft 2 handreikingen gepubliceerd die gemeenten ondersteunen in het toewerken naar meer digitale inclusie.
De raadpleegomgeving zoek.openraadsinformatie.nl is tijdelijk offline vanwege een nieuwe aanbesteding. Via het platform worden raadsstukken van 265 gemeenten en 6 provincies in een herbruikbaar format als open data aangeboden.
Gemeenten krijgen per 1 januari 2023 de regiefunctie over de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) in lokale bibliotheken. Daarvoor is in totaal € 17,13 miljoen uitgetrokken. De regeling voor de specifieke uitkering (Spuk) ter bekostiging van de IDO's is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant.
De overheid benadert het bestrijden van regeldruk meestal rationeel: je vermindert het aantal regels en daarmee de regeldruk. Maar dat wordt niet altijd zo ervaren. In een VNG-minicollege vertelt Ritsart Plantenga hij hoe hij 2 manieren ontdekte waarop regeldruk wordt ervaren: rationeel en meer emotioneel.
Het College voor Dienstverleningszaken staat aan de start van een nieuwe bestuursperiode en overlegde op 3 november 2022 voor het eerst in de nieuwe samenstelling. Het nieuwe College telt 7 nieuwe leden, waaronder voorzitter Roel Wever – Burgemeester Gemeente Heerlen.
Gemeenten vinden het hun verantwoordelijkheid om in duidelijke taal te communiceren en willen daar graag werk van maken. De Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam WestFriesland neemt deel aan het project Duidelijke Overheidscommunicatie van de VNG en inmiddels zijn al hun brieven getest en herschreven.
Uit onderzoek van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) blijkt dat er bij de aanvraag en uitgifte van paspoorten in een aantal gevallen is afgeweken van de standaardprocedure. In strafrechtelijke onderzoeken is daarnaast vastgesteld dat via gemeenten onrechtmatig paspoorten zijn verkregen.