In de dienstverlening aan burgers en ondernemers maken veel overheidsorganisaties gebruik van MijnOmgevingen. Met een online vragenlijst willen het ministerie van BZK en de VNG inventariseren waar gemeenten en andere organisaties staan, waar behoefte aan is en waar nog uitdagingen liggen.

Vragenlijst MijnOmgevingen overheidsorganisaties

MijnOmgeving

Onder een 'MijnOmgeving' verstaan we een persoonlijke online omgeving die door een overheidsorganisatie wordt beheerd en dienst doet als klantportaal, zoals MijnGemeente, MijnOverheid en soortgelijke portalen bij uitvoeringsorganisaties. Binnen deze omgeving kunnen bijvoorbeeld burgers en ondernemers hun persoonlijke gegevens inzien, beheren en toegang krijgen tot producten en diensten van de overheid.

Project Samenwerkende Portalen

Deze uitvraag is onderdeel van het project Samenwerkende Portalen van het programma Omnichannel/MijnServices. In dit programma werken de VNG en BZK, gemeenten en leveranciers, Logius (MijnOverheid) en andere overheidsinstanties aan de ontwikkeling van generieke digitale diensten voor overheidsorganisaties.

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Voor deze uitvraag richten we ons tot directeuren dienstverlening, hoofden afdeling Klant Contact Centrum (KCC), programmamanagers kanaalstrategie, product owners van portalen, en medewerkers met een coördinerende of adviserende rol in de dienstverlening en IT bij gemeenten en uitvoeringsorganisaties. Vul bij voorkeur de enquête samen met collega's in. We ontvangen namelijk graag 1 inzending per overheidsorganisatie. 

U kunt de vragenlijst tot 20 juni 2024 invullen. Het invullen van de vragen neemt naar schatting 15 minuten in beslag.