Door de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV), die in 2023 van kracht gaat, krijgen inwoners en ondernemers het recht om digitaal met de overheid te communiceren. De gemeente moet de digitale kanalen aanwijzen die ze daarvoor kunnen gebruiken. Bij het gebruik van de digitale weg gelden nieuwe waarborgen, zoals notificatie, ontvangstbevestiging en termijnverlenging bij storing.

De gevolgen van de WMEBV voor gemeenten

5 gemeenten voerden met steun van de VNG een pilot uit om de haalbaarheid van de WMEBV te testen. Op grond daarvan vroeg de VNG aan zowel de minister als het parlement om de invoering geleidelijk in werking te laten treden. De pilot leverde ook een stappenplan op dat andere gemeenten kunnen gebruiken bij de implementatie van de wet.

Digitale inclusie

De steeds verdergaande digitalisering brengt uitdagingen met zich mee voor gemeenten, niet iedereen kan de overheid vinden via de digitale weg. Daarom is het cruciaal om in te zetten op niet digitale dienstverlening en digitale dienstverlening begrijpelijk en toegankelijk te maken. Met verschillende projecten ondersteunt VNG Realisatie gemeenten bij het toegankelijker maken van de dienstverlening zodat deze beter aansluit op de behoefte van laaggeletterden, mensen met een beperking en minder digitaalvaardigen.

Meest recente discussie op het VNG-forum

Single Digital Gateway (SDG) voor gemeenten

742 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 17 april 2024 om 08:36

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv)

1080 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 15 april 2024 om 14:37

Webinar

Op 13 april 2022 hield de VNG een webinar over de wet MEBV. Marlies Klooster (projectleider bij VNG Realisatie) licht daarin de wet toe. Vervolgens vertellen Roxane Bansema (adviseur Burgerzaken bij de gemeente Groningen) en Albert Smallenbroek (projectleider digitalisering bij de gemeente Veldhoven) over hoe ze de wet implementeren binnen hun gemeente (vanaf 13:36).

Publicaties & brieven