Gemeente Apeldoorn heeft haar corporate website op een innovatieve wijze vernieuwd. Door lef te tonen om de al prima online dienstverlening uit te breiden met informatie waar de inwoner naar op zoek is en die inspireert. En tegelijkertijd de bezoeker van Apeldoorn laat zien hoe mooi deze gemeente is om in te wonen, werken en recreëren. Hiermee heeft Apeldoorn als eerste Nederlandse gemeente afscheid genomen van de ‘toptakensite'.

Jaartal

2023

Gemeente

De complexe opdracht van de gemeenteraad was om dienstverlening, communicatie en bezoekersinformatie samen te brengen in één online platform. Dit is gelukt waardoor apeldoorn.nl een online stadhuis is geworden waar de bezoeker snel en gemakkelijk zaken kan regelen, geïnformeerd en geïnspireerd wordt. Er is rekening gehouden met inwoners, ondernemers, professionals en toeristische bezoekers.

Ontwikkeling

Bij de ontwikkeling is gekeken naar ‘best practices’, hoe kunnen verschillende soorten bezoekers optimaal gebruik maken van een website. Vormgeving, kleurgebruik en beeldmateriaal stralen een herkenbaar ‘Apeldoorn’ uit.  

Vanaf de start is rekening gehouden met alle bezoekers zodat iedereen, met of zonder beperking, gebruik kan maken van apeldoorn.nl. Dit betreffen niet alleen technische oplossingen. Ook met Taal van de Stad streven we er naar om de teksten voor iedereen leesbaar te laten zijn.  

Topstories

Wat deze site bijzonder maakt is dat er naast toptaken (dienstverlening), actualiteit en informatie over projecten, ruimte is voor verhalen waarin bezoekers zich kunnen herkennen (topstories). Het bieden van de topstories is vernieuwend in ‘gemeenteland’. Het biedt kansen aan gemeente om achtergrond informatie te geven over belangrijke (beleids)terreinen. Met die verhalen wordt de inwoner geïnspireerd bijvoorbeeld over de energietransitie of, meer praktisch, hoe om te gaan met bladafval en waarom wordt het zo gedaan. 

Burgerparticipatie en alle informatie op 1 plek

In Mijn Apeldoorn kunnen inwoners en ondernemers op één plek hun zaken vinden. Of het nu bijvoorbeeld om (bouw)vergunning, de aanvraag van een rijbewijs of parkeerkaart gaat. Ook het doen van meldingen en het indienen van klachten en bezwaren staan bij elkaar. Met deze beide maatregelen wordt de bezoeker sneller geholpen en kan deze zaken op één plek terugvinden.  

Daarnaast biedt apeldoorn.nl ruimte voor de ontsluiting van online burgerparticipatie. Bij de lancering van de website werd het eerste traject gestart. 

De integratie van bezoekersinformatie en inwoners/ondernemers informatie geeft een compleet beeld van de gemeente zonder een portaalfunctie te vervullen met aan de ene kant de gemeente en aan de andere kant bezoekersinformatie. Citymarketing krijgt hiermee een grotere zichtbaarheid. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2023.