Databank

De databank praktijkvoorbeelden biedt gemeenten een platform voor inspiratie en het uitwisselen van kennis en ervaring. Door uw kennis te delen kunnen andere gemeenten met deze informatie aan de slag en bouwen we samen aan een waardevolle collectie.

Stuur uw Gemeentedelers in!

Heeft uw gemeente een mooi innovatief of bijzonder project bedacht dat de lokale dienstverlening aan inwoners en ondernemers verbetert? Doe dan mee aan Gemeentedelers. De VNG organiseert deze landelijke competitie voor gemeenten dit jaar voor de tweede keer. Het doel is om kennis te delen en van elkaar te leren.
We zetten succesvolle initiatieven in het zonnetje en maken de kennis ervan beschikbaar voor andere gemeenten. Zo behalen we samen meer resultaten! De winnaars en genomineerden plaatsen we ook in de Databank Praktijkvoorbeelden.

Heeft u zelf een voorbeeld?

Heeft uw gemeente een inspirerende en effectieve aanpak? Stuur een korte omschrijving van het idee, beleid of project, eventueel met één of meerdere ondersteunende documenten erbij (draaiboek, projectplan, communicatieplan of andere inspirerende (beleids)documenten) naar ons toe. Door uw kennis te delen kunnen andere gemeenten met deze waardevolle informatie aan de slag.

Over praktijkvoorbeelden

In deze databank vindt u allerlei soorten praktijkvoorbeelden: van beleidsnota's tot filmpjes, van verordening tot uitvoeringsplan. De collectie praktijkvoorbeelden komt tot stand via twee kanalen: Gemeenten sturen zelf praktijkvoorbeelden in en de VNG zoekt actief naar praktijkvoorbeelden van gemeenten en voegt deze voorbeelden toe aan de databank.

Om de databank actueel te houden, blijven praktijkvoorbeelden maximaal 3 jaar in de databank staan.

Heeft u een vraag over een praktijkvoorbeeld?

Bent u op zoek naar voorbeelden en u kunt ze niet vinden, neem dan contact op via praktijkvoorbeelden@vng.nl. Neem voor inhoudelijke vragen over praktijkvoorbeelden contact op met de betreffende gemeente.

Disclaimer

De VNG is niet verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de praktijkvoorbeelden, noch de reacties daarop, en houdt zich te allen tijde het recht voor om praktijkvoorbeelden te verwijderen.