Praktijkvoorbeelden (888)

Gunningsmethodiek Schoon- en Emissieloos Bouwen

Gemeente Eindhoven heeft een gunningsmethodiek Schoon- en Emissieloos Bouwen ontwikkeld die direct toepasbaar is voor alle overige opdrachtgevers van overheidsopdrachten. De gunningsmethodiek is een rekenkundig model waarin de inschrijvingen van aannemers worden beoordeeld.

2024

Creatieve aanpak voor leerlingenvervoer in gemeente Hardenberg

Leerlingenvervoer kan in allerlei vormen, het hoeft niet altijd om taxivervoer te gaan. Creatieve aanpakken zijn er door het hele land, zoals in de gemeente Hardenberg waar uit de klankbordgroep met ouders en vervoerders een bijzondere maatwerkoplossing is ontstaan.

2024

Actienetwerk Zelfmoordpreventie Midden-Limburg

Het doel van het Actienetwerk Zelfmoordpreventie is om suïcides en suïcidepogingen in Midden-Limburg substantieel te verminderen zodat uiteindelijk zo weinig mogelijk mensen eenzaam en radeloos sterven door zelfmoord.

2024

Tienskip: Jongeren maken jongeren wegwijs in de lokale democratie!

Tienskip weet op concrete wijze jongeren te enthousiasmeren voor een actieve rol in de democratie! Ze bereiken verschillende groepen jongeren en slaan een brug tussen jongeren en lokale politiek. Op Tienskipdagen worden jongeren gestimuleerd om een actieve rol aan te...

2024

Mind the Energy Gap

De gemeente Eindhoven monitort het gas- en elektriciteitsverbruik per pand. Doordat op uurniveau het verbruik in beeld wordt gebracht kan er eenvoudig zichtbaar gemaakt worden dat er energie verbruikt wordt op momenten dat er bijvoorbeeld niemand aanwezig is.

2024