Sorteren
Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest om discriminatie op de werkvloer, en dan met name tijdens de sollicitatieprocedures. Bedoeld of onbedoeld zijn deze soms discriminerend. Er wordt gekozen voor kandidaten die lijken op de werkgevers of die...
Arnhem neemt opnieuw flinke maatregelen om de culturele sector tijdens de coronaperiode te ondersteunen. Na de eerste ronde in 2020 volgt nu een tweede steunpakket voor instellingen en makers.
Bij de gemeente Rotterdam en Divosa houdt Mohammed al Temimi zich bezig met de implementatie van de Wet inburgering.
In de afgelopen jaren is in Westerwolde een begin gemaakt met een structurele aanpak laaggeletterdheid. De ambitie was om jaarlijks 2,5 % van de laaggeletterden in Westerwolde (circa 90 personen) te bereiken en hen een passend scholingstraject aan te bieden...
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is in 2020 een eigen lokale coronacampagne gestart: Booodacheese. Een campagne die ervoor moet zorgen dat mensen zich - met een glimlach - (weer) bewust worden van de coronaregels.
Als ‘zwakzinnige’ was Nik van Hoogstraten volgens zijn omgeving voorbestemd om zijn hele leven in instellingen te wonen. Hij zou nooit een zelfstandig leven kunnen leiden. Omdat hij voor zichzelf durfde op te komen – onder andere tegenover demissionair premier...
Gemeente Haarlem maakt nog meer gebruik van de energie uit de stad om samen met inwoners, ondernemers en partners maatschappelijke doelen en initiatieven te realiseren.
Voor vele mensen is sportbeoefening een plezierige vrijetijdsbesteding. Sporten en bewegen is echter niet alleen een doel op zich, maar ook een middel om maatschappelijke effecten te realiseren. In het kader van het bevorderen van het algemeen welzijn (ontspanning en...
Al geruime tijd is de klimaatverandering een belangrijk vraagstuk. Als gevolg van de toename van broeikasgassen wordt het klimaat warmer en neemt de kans op overstromingen, wateroverlast, hitte en droogte toe. Dit alles blijft niet zonder gevolgen. De leefbaarheid van...
Gemeenten in Beeld - Vlog #9 Katwijk Door de coronacrisis is het voor de communicatieafdeling van gemeente Katwijk extra druk. Communicatieadviseur Willy-Janne Heemskerk vertelt hoe zij met allerlei digitale middelen het contact met inwoners en ondernemers onderhouden. Wethouder Jacco Knape...