Praktijkvoorbeelden (18)

Filter resetten

Sporten en tegelijk zwerfafval opruimen? Het kan!

Gemeente De Bilt ondersteunt met de zwerfafvalvergoeding het project Plog it Up De Bilt. Dit project is een initiatief van Sportief in het Groen en organiseert maandelijkse clinics om sportief zwerfafval in groepsverband op te ruimen.

2022

Duurzame duinwatertappunten op Schiermonnikoog

Dagelijks worden in ons land vijfhonderdduizend plastic flesjes weggegooid, waarvan een deel als zwerfafval in de natuur belandt. Met de installatie van openbare watertappunten laat Global Goals gemeente Schiermonnikoog zien dat het echt onnodig is om plastic flesjes te kopen...

2022

Circulaire economie en eerlijker werk in Meierijstad

Verantwoorde consumptie en productie, dáár willen we naartoe. Waar wat voorheen als afval werd gezien en behandeld, gaan steeds meer gemeenten over op hergebruik van spullen en grondstoffen. Via het Spullenplein in Meierijstad krijgen herbruikbare of repareerbare spullen een nieuw...

2021

Project CityLoops

Het CityLoops project brengt 7 Europese steden samen, waaronder de stad Apeldoorn. Allemaal ontwikkelen ze oplossingen om hun stad meer circulair te maken. Daarbij ligt de focus op de 2 belangrijkste afvalstromen in Europa: bouw- en sloopafval en biologisch afval.

2022

Inwoners duiken diep in afval

Gemeente Dronten wil inwoners en politiek betrekken bij het nieuwe grondstoffenbeleidsplan. Voor een duurzame toekomst met minder restafval, waarin afval beter wordt gescheiden.

2021