Voor auto's zien we ze als paddenstoelen uit de grond schieten, voor boten zijn ze er nog nauwelijks: elektrische laadpalen.
Jachthaven Brouwershaven in Schouwen-Duiveland dacht dat dit anders kon en ontwikkelde in samenwerking met de gemeente een ‘groene’ kade met snellaadpalen voor pleziervaart.

Jaartal

2022

Gemeente

In Greenport Brouwershaven is het eerste snellaadpunt voor pleziervaart in Zeeland gerealiseerd. Schepen die op elektriciteit varen kunnen op dit moment 'gewoon' opladen met stroom uit de kastjes aan de wal. Dat duurt alleen veel langer. Door het nieuwe snellaadpunt is de elektrische pleziervaart een stuk aantrekkelijker geworden, en worden duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen nog meer gestimuleerd. De gemeente Schouwen-Duiveland voorziet een toekomst waarin alle Zeeuwse havens snellaadpalen hebben naar Brouwershavens model, gevoed door duurzaam opgewekte energie uit de omgeving van de (jacht)havens.

Het initiatief voor een elektrisch oplaadpunt aan de afmeerkade kwam vanuit een lokale ondernemer uit de jachthaven. Via de ondernemersvereniging van Brouwershaven werd een samenwerking tot stand gebracht met Stichting Zeeuwse publieke Belangen, de gemeente, Padmos Industrial, Saman Groep en Marine Motors.

Circulair inkopen
De materialen voor de afmeer locatie zijn circulair ingekocht door de gemeente Schouwen-Duiveland. Het doel was om zoveel mogelijk materiaal te gebruiken dat vrij is gekomen uit andere werken. Zo zijn bijvoorbeeld de vlonderdelen gemaakt van hergebruikt materiaal, evenals de betonnen trap. Hierdoor is 41.000 kg CO2 emissie vermeden.

Duurzaam en toegankelijk
Het snel-oplaadstation heeft de naam Greenport Brouwershaven gekregen. De stroom waarmee de boten opladen is afkomstig van zonne- en windenergie. Ook aan inclusiviteit is gedacht: via een hellingbaan is Greenport Brouwershaven toegankelijk voor mindervaliden.

Global Goals
Schouwen-Duiveland is één van de 117 Global Goals gemeenten die de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties omarmt hebben. Met Greenport Brouwershaven draagt de gemeente onder meer bij aan de volgende Global Goals: doel 3 ‘Goede gezondheid en welzijn’, doel 7 ‘betaalbare en duurzame energie’, doel 8 ‘eerlijk werk en economische groei’, doel 9 ‘industrie, innovatie en infrastructuur’, doel 12 ‘verantwoorde consumptie en productie’, doel 14 ‘leven in het water’. Door deze doelen niet los te zien maar integraal aan de doelen te werken, zijn er waardevolle koppelkansen ontstaan en toekomstgerichte samenwerkingen.