De lineaire economie heeft haar beste tijd gehad. Produceren, consumeren en afval weggooien – het is een onhoudbaar systeem. Steeds luider is de roep om hergebruik van het brede palet aan grondstoffen centraal te stellen en stappen te zetten in de transitie naar een circulaire economie. Afval scheiden (om grondstoffen vervolgens opnieuw te kunnen gebruiken) is daarbij een concreet onderdeel, waar gemeenten mee aan de slag zijn. 

Nieuws

Ketenovereenkomst verpakkingen

De Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 bevat nieuwe afspraken over de inzameling en verwerking van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval.

Agenda

VNG fora

Praktijkvoorbeelden

Wetsvoorstellen