De lineaire economie heeft haar beste tijd gehad. Produceren, consumeren en afval weggooien – het is een onhoudbaar systeem. Steeds luider is de roep om hergebruik van het brede palet aan grondstoffen centraal te stellen en stappen te zetten in de transitie naar een circulaire economie. Afval scheiden (om grondstoffen vervolgens opnieuw te kunnen gebruiken) is daarbij een concreet onderdeel, waar gemeenten mee aan de slag zijn. 

Nieuws

Ketenovereenkomst verpakkingen

De Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 bevat nieuwe afspraken over de inzameling en verwerking van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval.

Veelgestelde vragen over de ja/ja-sticker

De invoering van de ja/ja-sticker  levert in veel gemeenten vragen op. In deze Q&A wordt antwoord gegeven op de meest voorkomende vragen.

Agenda

Meest recente discussies op het VNG-forum

Grondstoffen, afval en circulaire economie

341 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 23 maart 2020 om 10:21

Praktijkvoorbeelden

Wetsvoorstellen