De lineaire economie heeft haar beste tijd gehad. Produceren, consumeren en afval weggooien – het is een onhoudbaar systeem. Steeds luider is de roep om hergebruik van het brede palet aan grondstoffen centraal te stellen en stappen te zetten in de transitie naar een circulaire economie. Afval scheiden (om grondstoffen vervolgens opnieuw te kunnen gebruiken) is daarbij een concreet onderdeel, waar gemeenten mee aan de slag zijn. 

Ketenovereenkomst verpakkingen

De Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 bevat nieuwe afspraken over de inzameling en verwerking van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Grondstoffen, afval en circulaire economie

613 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 22 juli 2021 om 11:23

Wel of geen ja/ja-sticker?

In steeds meer gemeenten wordt discussie gevoerd over de ja/ja-sticker. Onze milieu-impacttool helpt u bij de beslissing om hier al dan niet op over te gaan. En in onze Q&A geven we antwoord op veelgestelde vragen over de invoering van deze sticker.

Podcasts circulaire economie

Laat u meenemen in de wereld van circulaire economie bij decentrale overheden. In een tweedelige podcast komt onder meer Gert Vos, wethouder in Hoogeveen en VNG-bestuurder, aan het woord. Zijn gesprekspartners zijn Sander de Rouwe (provincie Friesland), Sander Mager (waterschap Amstel, Gooi en Vecht) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Publicaties & Brieven