De lineaire economie heeft haar beste tijd gehad. Produceren, consumeren en afval weggooien – het is een onhoudbaar systeem. Steeds luider is de roep om hergebruik van het brede palet aan grondstoffen centraal te stellen en stappen te zetten in de transitie naar een circulaire economie. Afval scheiden (om grondstoffen vervolgens opnieuw te kunnen gebruiken) is daarbij een concreet onderdeel, waar gemeenten mee aan de slag zijn. 

Ons standpunt

De transitie naar een circulaire economie wordt steeds urgenter voor een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving in Nederland. De VNG benadrukt dat de huidige inspanningen voor de circulaire economie onvoldoende zijn om de doelstellingen voor 2030 en 2050 te halen. In ons position paper, voortgekomen uit consultatierondes met gemeenteambtenaren, benoemen we knelpunten en doen we aanbevelingen.

Lees de samenvatting van ons position paper

Ketenovereenkomst verpakkingen

De Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 bevat afspraken over de inzameling en verwerking van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Grondstoffen, afval en circulaire economie

616 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 25 juni 2024 om 08:33

Wel of geen ja/ja-sticker?

In steeds meer gemeenten wordt discussie gevoerd over de ja/ja-sticker. Onze milieu-impacttool helpt u bij de beslissing om hier al dan niet op over te gaan. En in onze Q&A geven we antwoord op veelgestelde vragen over de invoering van deze sticker.

Ga naar de Q&A en meer informatie over de tool

Kennisplatform over circulaire economie

Het platform ‘de Verschilmakers’ biedt kennis over circulaire mogelijkheden op 6 thema’s: bouw, landbouw, infrastructuur, bedrijven, inwoners en afval. Het helpt ambtenaren die willen weten hoe ze hun impact kunnen vergroten en hoe andere decentrale overheden dat al doen. Het platform is een vervolg op het gelijknamige magazine en de podcastreeks.

Publicaties & Brieven