De lineaire economie heeft haar beste tijd gehad. Produceren, consumeren en afval weggooien – het is een onhoudbaar systeem. Steeds luider is de roep om hergebruik van het brede palet aan grondstoffen centraal te stellen en stappen te zetten in de transitie naar een circulaire economie. Afval scheiden (om grondstoffen vervolgens opnieuw te kunnen gebruiken) is daarbij een concreet onderdeel, waar gemeenten mee aan de slag zijn. 

Nieuws

Ons standpunt

Het huidige debat richt zich voornamelijk op een klein maar financieel belangrijk deel van onze afvalinzameling: kunststofverpakkingen. En bij onze inwoners is zwerfafval een van de grootste ergernissen. In de position paper een korte uiteenzetting van deze twee onderwerpen. 

Raamovereenkomst verpakkingen

Eind december 2012 heeft de VNG de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 - 2022 ondertekend. In onderstaande ledenbrief leest u meer over de verdere uitwerking en implementatie van de onderdelen uit dit akkoord en wat dit betekent voor uw gemeente.  

VNG fora

Praktijkvoorbeelden

Wetsvoorstellen