22 november 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders milieu en mobiliteit, In de week van 29 november behandelt u de begroting Infrastructuur en Waterstaat. De VNG vraagt in ons bijgesloten position paper uw aandacht voor de volgende zeven onderwerpen. Mobiliteit 1. Betalen naar gebruik moet gedifferentieerd om rekening te houden met vervoersalternatieven en om vervoersarmoede te...
3 mei 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders milieu van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, U debatteert op 11 mei 2022 over onderwerpen rondom het thema circulaire economie. Vanuit de VNG brengen wij graag de volgende punten onder uw aandacht. Op de agenda van uw debat staan vooral vraagstukken op het gebied van afval. Uit...
25 februari 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders milieu van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, U heeft op 10 maart het rondetafelgesprek ‘Plan van aanpak voor statiegeldsysteem voor blikjes’. Dat wordt voorafgegaan door een technische briefing van het Afvalfonds Verpakkingen. Omdat we niet zijn uitgenodigd voor de hoorzitting is het voor u belangrijk kennis te...
11 februari 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders mobiliteit en milieu, Op woensdag 16 februari spreekt u met de nieuwe bewindspersonen over de hoofdlijnen van Infrastructuur en Waterstaat. De hoofdlijnenbrief is nog niet gepubliceerd, maar op basis van wat er in het coalitieakkoord staat geschreven over mobiliteit en milieu, delen wij graag enkele aandachtspunten met u.
26 oktober 2021
Brief aan parlement
U behandelt in de week van 2 november de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De VNG vraagt uw aandacht voor 5 gemeentelijke aandachtspunten. Verbeter versneld het VTH-stelsel Zet in op structurele verbeteringen van het huidige VTH-stelsel. Haal mobiliteit uit de verkokering Bekijk mobiliteit en bereikbaarheid in relatie...