Nieuws
30 april 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/014
Geachte leden van college en gemeenteraad, In 2019 hebben de VNG en Verpact (de vertegenwoordiger van alle bedrijven die producten met een verpakking op de markt brengen; voorheen Stichting Afvalfonds Verpakkingen) afspraken gemaakt over de invulling van de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV), zoals de kostenvergoeding voor gemeenten voor de inzameling...
Ophalen grof vuil
Position paper
De transitie naar een circulaire economie wordt steeds urgenter voor een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving in Nederland. De VNG benadrukt dat de huidige inspanningen voor de circulaire economie onvoldoende zijn om de doelstellingen voor 2030 en 2050 te halen. In ons position paper, voortgekomen uit consultatierondes met gemeenteambtenaren, benoemen...
Man brengt vanuit de achterbak van zijn auto spullen naar Stichting Kringloop Alphen
Rapport
Gemeenten staan voor grote opgaven in de fysieke leefomgeving. Zo moeten er genoeg woningen komen voor iedereen, moeten we anders omgaan met energie en klimaat en de bereikbaarheid moet op peil blijven of beter worden. Dit alles binnen de beperkte ruimte die er in ons land is. Dat vraagt om...
Luchtfoto van een woonwijk
29 september 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders milieu van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, U heeft op 4 oktober uw debat circulaire economie. Graag brengen wij daarvoor de gemeentelijke standpunten mee.
2 afvalcontainers met dozen ernaast
13 april 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders milieu van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, U heeft op 20 april uw debat circulaire economie. De VNG wil u graag namens gemeenten meegeven dat de missie om naar een circulaire economie te komen nog wel belangrijke gaten vertoont. Hieronder doen wij enkele voorstellen om dat te...
Afval naast containers
22 november 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders milieu en mobiliteit, In de week van 29 november behandelt u de begroting Infrastructuur en Waterstaat. De VNG vraagt in ons bijgesloten position paper uw aandacht voor de volgende zeven onderwerpen. Mobiliteit 1. Betalen naar gebruik moet gedifferentieerd om rekening te houden met vervoersalternatieven en om vervoersarmoede te...
Straat met huizen en verkeer