Geachte woordvoerders milieu van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat,

U heeft op 20 april uw debat circulaire economie. De VNG wil u graag namens gemeenten meegeven dat de missie om naar een circulaire economie te komen nog wel belangrijke gaten vertoont. Hieronder doen wij enkele voorstellen om dat te verbeteren.