Nieuws
Scherp de MilieuPrestatie Gebouwen nog niet aan en ontmoedig het gebruik van niet-circulaire (bouw)materialen. Dat zijn 2 van de punten die we de Kamercommissie IenW meegeven voor het commissiedebat Circulair bouwen.
Een nieuwe lijst moet het voor inwoners duidelijker maken welke plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) apart worden ingezameld. Daarmee kan naar verwachting nog meer ingezameld PMD-afval worden gerecycled. Op recycleklaar.nl staat een toolkit waarmee u uw inwoners kunt informeren.
Bij de grote opgaven in de fysieke leefomgeving is behoefte aan samenhangende informatie vanuit data en monitoring. Voor een sterke informatiepositie moeten interbestuurlijke samenwerkingsverbanden worden opgezet. Dat blijkt uit onze ‘Verkenning informatiepositie fysiek domein’.
Het eerste gedeelte van deze digitale vergadering was samen met de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. Het tweede gedeelte was alleen met de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu. In deze terugblik gaan we in op 4 agendapunten.
Het ministerie van IenW is bezig doelen te formuleren voor het Nationaal Programma Circulaire Economie. Ook wordt gesproken over versterking van de samenwerking tussen regio en rijk op dit vlak. De VNG geeft de Kamercommissie mee dat gemeenten behoefte hebben aan een heldere nationale governancestructuur.
Om duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen te bevorderen, heeft de Europese Commissie onder meer de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KRA) herzien. Doel is om het beheer van textiel te verbeteren en het voedselafval te verminderen. Voor Nederlandse gemeenten heeft dit naar verwachting geen grote gevolgen.
De Global Goals gemeenteverkiezing 2023 is gewonnen door de gemeente Hengelo. De winnaar werd tijdens de Global Goals Meet-up op 1 juni feestelijk bekendgemaakt. De winnende inzending laat zien dat de doelen een kompas kunnen zijn voor duurzame en innovatieve projecten met breed draagvlak onder inwoners.
Om te komen tot een snellere overgang naar een circulaire economie, moet het rijk meer regie nemen op de producentenverantwoordelijkheid. Dit en andere aandachtspunten brengt de VNG naar voren in een brief aan de Tweede Kamer.
Het doel van een volledig circulaire economie is nog ver weg, concludeerde het PBL onlangs. Om dit doel alsnog in zicht te brengen, kunnen ook gemeenten veel doen. In deze Week van de circulaire economie presenteren de VNG en Platform31 een brainstorm-canvas, achtergronden en voorbeelden die hierbij helpen.