In 2050 wil Amsterdam een volledig circulaire stad zijn. CircuLaw wil de overgang naar een circulaire transitie versnellen door te laten zien welke wetten en regels er bestaan, en hoe je deze kunt toepassen.
 

Jaartal

2024

Gemeente

CircuLaw wil als transitietool bijdragen aan het versnellen van de circulaire transitie. De bestaande wetten en regels worden als (juridische) instrumenten aangeboden. Daarnaast ondersteuning bij het toepassen van deze instrumenten, en stap voor stap ook meer praktijkvoorbeelden. 

Succesvol    

In plaats van te wachten op nieuwe regels en wetten, kijkt CircuLaw naar bestaande wetten en beleidsinstrumenten. Naast het inzichtelijk en behapbaar maken daarvan heeft CircuLaw ook het doel om politiek en organisaties te inspireren om circulair aan de slag te gaan. Dat mensen hierin geloven is terug te zien in een groeiende aantallen bezoekers van de website, een toename van investeerders, kennispartners, verzoeken om informatie over/samenwerking met CircuLaw, ook met grotere spelers (bv: MRA - voor communities of practice-traject aangaande houtbouw; Kenniscentrum Europa Decentraal voor de ontwikkeling van actueel inzicht in mogelijkheden die vanuit EU wet- en regelgeving ontstaan.  
 

Waardevol    

In 2050 moet Nederland over een circulaire economie beschikken en het kerndoel van die circulaire economie is het optimaal gebruiken van grondstoffen. Als we doorgaan zoals we nu bezig zijn gaan we dat doel niet halen. Maar het is nog niet te laat: door bestaande wet-en regelgeving beter in te zetten en met name door meer ‘drang en dwang’ toe te passen in de beleidsmix, kunnen we de circulaire transitie versnellen. Daarvoor biedt CircuLaw een oplossing. Niet door een langdurig traject van nieuwe wetgeving aan te gaan, maar door gebruik te maken van bestaande wet-en regelgeving. Beleidsmedewerkers kunnen aan de slag met de informatie die zij op de website van CircuLaw vinden. Daarnaast brengt CircuLaw ook partijen samen, we inspireren en we verbinden - wat allemaal nodig is om circulaire doelen te behalen.

Herbruikbaar    

CircuLaw biedt kennis aan in de vorm van een open-source, online toegankelijk platform, maar ook in workshops, bijeenkomsten en artikelen. Daarnaast werkt het team met een vaste methodiek om wet- en regelgeving te ontsluiten, die transparant en repliceerbaar is . Is bedoeld voor álle lagen van de overheid: wat kan in de ene provincie kan ook in de andere, wat kan in de ene gemeente is ook elders mogelijk. De herbruikbaarheid wordt nog groter door uitbreiding van de website content met EU-wetgeving - iets waar op het moment hard aan gewerkt wordt.

Winnen    

- de urgentie om iets te doen om de circulaire transitie en daarmee aan schadelijke klimaatverandering is enorm groot  
- winnen van een award helpt in het vergroten van de bekendheid van CircuLaw, waardoor meer gemeenten en overheidslagen bij CircuLaw betrokken raken. Hierdoor ontstaat een vliegwieleffect: meer partijen die aan de slag gaan met wet- en regelgeving, leveren meer concrete en inspirerende voorbeelden op, waardoor weer meer en makkelijker resultaten behaald kunnen worden.

CircuLaw is een platform dat geleidelijk aan uitgebreid wordt. Op dit moment worden instrumenten aangeboden voor 3 thema’s, daar komen binnenkort al instrumenten voor 5 nieuwe thema’s bij beginnend met instrumenten om voedselverspilling tegen te gaan in december 2023. Ook wordt nu gewerkt aan het toevoegen van EU wet en regelgeving. Uiteindelijk is het de bedoeling om voor álle productieketens binnen NPCE instrumenten aan te bieden.
 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2024.