Europese wet- en regelgeving, wereldwijde ontwikkelingen en mondiale afspraken werken door op nationaal en regionaal niveau. Europese subsidies, kennisdeling en belangenbehartiging op Europees en mondiaal niveau zijn van belang voor de ontwikkeling van gemeenten en regio’s.

Gerelateerde onderwerpen

Europese Week van Steden en Regio’s 2022

Van 10 t/m 13 oktober vindt de 20e editie van de Europese Week van Steden en Regio’s plaats. Het thema van dit jaar is 'Nieuwe uitdagingen voor de cohesie in Europa'. We hebben voor u een overzicht gemaakt van interessant bijeenkomsten met bijdragen van Nederlandse gemeenten en andere organisaties.

Onderzoek naar de Europese dimensie van het lokaal bestuur

De VNG en het Huis van de Nederlandse Provincies laten een onderzoek doen naar de europeanisering van Nederlandse gemeenten en provincies. Inmiddels is de reactietermijn van de vragenlijst verstreken. 

Internationale aanpakken van COVID-19

VNG International heeft in het buitenland de ontwikkelingen rondom COVID-19 en gemeenten gevolgd. Ze zoomden in op een aantal landen, rond verschillende thema's kwetsbare groepen, lokale economische steunmaatregelen en organisatie van verkiezingen.

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Onderstaande projecten, programma's en diensten komen voort uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Europa lokaal

594 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 23 augustus 2022 om 13:30

Wat doet de VNG-commissie Europa en Internationaal

De Commissie Europa en Internationaal behartigt de belangen van de Nederlandse Gemeenten in de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties en tijdens Europese of internationale debatten en bestuurlijke overleggen in Nederland.

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

VNG International zet in op het verduurzamen van gemeenschappen, het verstevigen van overheidsinstanties en gerechtigheid, én het verstevigen van partnerschappen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN te bereiken.