Europese wet- en regelgeving, wereldwijde ontwikkelingen en mondiale afspraken werken door op nationaal en regionaal niveau. Europese subsidies, kennisdeling en belangenbehartiging op Europees en mondiaal niveau zijn van belang voor de ontwikkeling van gemeenten en regio’s.

Gerelateerde onderwerpen

Internationale aanpakken van COVID-19

VNG International heeft in het buitenland de ontwikkelingen rondom COVID-19 en gemeenten gevolgd. Ze zoomden in op een aantal landen, rond verschillende thema's kwetsbare groepen, lokale economische steunmaatregelen en organisatie van verkiezingen.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Europa lokaal

629 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 28 september 2021 om 09:43

Wat doet de VNG-commissie Europa en Internationaal

De Commissie Europa en Internationaal behartigt de belangen van de Nederlandse Gemeenten in de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties en tijdens Europese of internationale debatten en bestuurlijke overleggen in Nederland.

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

VNG International zet in op het verduurzamen van gemeenschappen, het verstevigen van overheidsinstanties en gerechtigheid, én het verstevigen van partnerschappen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN te bereiken.