Door verschillen in wetgeving tussen landen hebben inwoners van grensgemeenten op allerlei gebied vrijwel dagelijks te maken met juridische en administratieve obstakels. De VNG zet zich in om de signalen over knelpunten voor het voetlicht te brengen. Daarnaast bieden we een netwerk- en platformfunctie voor uitwisseling van ervaring en praktijkvoorbeelden.

Aanbevelingen voor grensoverschrijdende samenwerking

De landsgrenzen werpen in de dagelijkse praktijk tal van belemmeringen op voor grensregio’s. In het position paper ‘Groei aan de grens’ doet de VNG aanbevelingen voor de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking en de ontwikkeling van grensregio’s. 

Publicaties & Brieven