Door verschillen in wetgeving tussen landen hebben inwoners van grensgemeenten op allerlei gebied vrijwel dagelijks te maken met juridische en administratieve obstakels. De VNG zet zich in om de signalen over knelpunten voor het voetlicht te brengen. Daarnaast bieden we een netwerk- en platformfunctie voor uitwisseling van ervaring en praktijkvoorbeelden.

Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid

Dagelijks bouwen bestuurders en professionals aan een toekomst waarin werkzoekenden, ondernemers en studenten in de grensregio’s zich bewust zijn van de mogelijkheden in de buurlanden. Het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid helpt hen daarbij. In het actieteam werken grensgemeenten, -provincies, de VNG, Euregio’s, MKB-Nederland en het Rijk nauw met elkaar samen.

Publicaties & Brieven