Op vrijdag 2 februari reisden verschillende gemeentelijke bestuurders en hun adviseurs vanuit de grensregio’s van Nederland af naar Nijmegen om met elkaar in gesprek te gaan over grensoverschrijdende samenwerking. De hele ochtend werden er constructieve gesprekken gevoerd over de verbinding met Den Haag en grensoverschrijdende criminaliteit. Duidelijk werd dat er al heel veel gebeurt. Wel liggen er nog kansen om de krachten tussen ministeries, grensgemeenten en Euregio’s te bundelen.

Kennisdelen om tot een betere samenwerking te komen

‘Het gaat pas goed met Nederland als het overal in Nederland goed gaat’, zo begon Directeur-Generaal (DG) Arne van Hout zijn bijdrage. Uit het gesprek dat volgde bleek dat veel bestuurders zich in deze woorden herkennen. Grensgemeenten werden lange tijd over het hoofd gezien, omdat de focus lag op centrumgemeentes. Mede dankzij het rapport ‘Elke regio telt’ is er meer aandacht voor de grensregio. En wordt er vanuit het programma ‘Regio’s aan de grens’ actief samengewerkt met de Rijksoverheid.

Voor een goede samenwerking is kennisdeling noodzakelijk. DG Arne van Hout nodigde de aanwezige bestuurders uit om hun expertise en ervaringen te blijven delen, zodat bekend is wat er speelt en gemeenten tot oplossingen kunnen komen.

‘Pak de kansen die er liggen in de grensregio’

Pepijn Velthuis en Tycho Geurkink van de EUREGIO Youth lieten de aanwezigen zien wat zij als jongeren doen om de grensoverschrijdende samenwerking in de EUREGIO te verbeteren. Via verschillende projecten werken ze onder andere aan thema’s als grensoverschrijdende rijlessen en Europa bewustzijn. De jongeren hadden ook een oproep aan de bestuurders: ‘pak de kansen die er liggen in de grensregio.’

Aanpakken van criminaliteit: informatie-uitwisseling het grootste probleem

Criminelen zien de kansen die er in de grensregio’s liggen ook. Zo steken ze zonder moeite de grens over en gebruiken de grens als middel voor criminele activiteiten. Bij de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit lopen bestuurders tegen verschillende blokkades aan. De sprekers uit het panel, bestaande uit afgevaardigden van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de VNG, het RIEC Zeeland-Brabant en de Euregio Maas-Rijn, waren het erover eens dat informatie-uitwisseling het grootste probleem is.

Best-practices delen leidt niet altijd tot een oplossing

Tegelijkertijd is er ook veel mogelijk om grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. De aanwezigen delen verschillende best-practices. Van het oprichten van een driehoeksgesprek (met het OM, politie en de gemeenten) aan beide kanten van de grens tot het opzetten van een internationaal politiebureau. DG Arne van Hout maakte daarbij de kanttekening dat het delen van best-practices goed en nuttig is, maar niet concrete oplossingen biedt die nodig zijn om de problemen aan te pakken. De uitnodiging vanuit de ministeries van BZK en J&V om in gesprek te gaan en te blijven om ervaringen en kennis te delen werd van harte aangenomen door de aanwezige bestuurders.