Ledenbrief nummer

Lbr. 21/060

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Hierbij informeren wij u dat het VNG-bestuur akkoord is gegaan met het onder regie van de VNG verwezenlijken van een gedeelde invoervoorziening Single Digital Gateway voor alle gemeenten. In samenwerking met de nationale portalen rijksoverheid.nl en ondernemersplein.nl is gekozen voor een centrale oplossing, zodat alle Nederlandse gemeenten eind 2022 tijdig kunnen voldoen aan de vereisten uit deze Europese verordening. Hiermee neemt de VNG gemeenten veel werk uit handen.