Groningen is een internationale kennisstad. Kennisinstellingen en bedrijven worden geholpen internationaal samen te werken en succesvol kennis en talent aan te trekken. In het internationaliseringsbeleid 2021-2024 staat hoe internationalisering wordt ingezet om gemeentelijke doelen te behalen. De thema’s waarop wordt ingezet sluiten aan bij de doelstellingen van een ‘gezond, groen, gelukkig Groningen’.

Jaartal

2022

Gemeente

Groningen in Europa
Groningen gaat volop meedoen aan netwerken en projecten in Europa. In Europees verband zijn er veel kansen voor projectverwerving, profilering en beleidsbeïnvloeding binnen thema’s die voor Groningen van belang zijn, zoals energietransitie, verduurzaming en digitalisering.

Deze doelen sluiten ook goed aan bij de Sustainable Development Goals (SDGs). Waar relevant zullen de internationale werkzaamheden hieraan worden gekoppeld en worden gebruikt als gemeenschappelijke 'taal' in internationale samenwerking.

Relatiemanagement en partnersteden
Ook het internationale relatiemanagement en het onderhoud van diplomatieke betrekkingen is een belangrijk middel om bij te dragen aan de Groningse inhoudelijke doelen. Hierbij is speciale aandacht voor de banden met de Noord-Duitse steden Oldenburg, Bremen en Hamburg.

Daarnaast heeft Groningen formele relaties met een aantal steden in Europa, Nicaragua, Rusland en China. Binnen internationale relaties wordt kennisuitwisseling gestimuleerd en wordt zo goed mogelijk gebruik van de innoverende kracht van grensoverschrijdende samenwerking.

Economische samenwerking
De bestaande samenwerking met Duitsland is een belangrijk onderdeel van het internationale economische beleid van Groningen. Daarnaast richt Groningen zich op het ontwikkelen en onderhouden van relaties met andere steden in Europa en verder. Waar mogelijk en waar nodig, opent de gemeente deuren voor ondernemers en kennisinstellingen om met elkaar zaken te kunnen doen of projecten op te zetten.

Gerelateerde links