Via samenwerking in Europa kunnen gemeenten kennis en ervaring uitwisselen, projecten starten, subsidies aanvragen en belangen behartigen. De VNG heeft de belangrijkste kennisnetwerken voor gemeenten in kaart gebracht. 

Europese kennisnetwerken voor gemeenten

In dit overzicht vindt u verschillende Europese netwerken die relevant kunnen zijn voor uw gemeente.

Publicaties & Brieven

Publicatie