Hieronder vindt u een overzicht van verschillende Europese netwerken die relevant kunnen zijn voor uw gemeente.

Wat is een Europees netwerk?

Er zijn verschillende soorten Europese netwerken. Kern van deze netwerken is samenwerking tussen verschillende Europese gemeenten. Gemeenten kunnen zowel afzonderlijk als in regio-verband lid zijn van een netwerk. Samenwerking vindt plaats op verschillende beleidsthema’s, maar ook algemene kennisdeling of lobby kunnen centraal staan. Zowel bestuurders als ambtenaren kunnen lid zijn.

Waarom relevant?

Gemeenten kunnen verschillende doelen beogen met het lid worden van een netwerk; een netwerk kan nuttig zijn met betrekking tot het vergroten van uw netwerk, het ophalen van kennis en ten slotte het binnenhalen van subsidies. In georganiseerd verband staat een gemeente sterker in Europa dan alleen. Dit geldt zowel voor de grote steden als de kleinere gemeenten.

Soorten

Alvorens te bepalen van welk netwerk u als gemeente lid wil worden, dient u voor ogen te hebben wat uw doel is met deze vorm van Europese samenwerking. Wilt u bijvoorbeeld vooral een mogelijkheid hebben om te netwerken, kennis te delen of subsidie op te halen? Er zijn veel verschillende soorten netwerken en het ene netwerk is er vooral om te netwerken, het andere vooral om kennis te delen. Om u op weg te helpen heeft de VNG een overzicht gemaakt van relevante Europese netwerken die u hieronder vindt (klik op het onderwerp om de opsomming uit te klappen).