De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven, een cruciale rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en het economische domein. Om te zorgen voor economische groei en banen blijven we investeren in een goede infrastructuur en betere digitale bereikbaarheid. De economie zal bovendien door de gevolgen van de coronacrisis ingrijpend veranderen. Gemeenten hebben de komende jaren een belangrijke rol bij een duurzaam herstel van de economie.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

De VNG pleit ervoor dat het kabinet investeert in de polycentrische structuur van goed verbonden (middel)grote steden en hun ommeland. Hiervoor is een samenhangende agenda voor stedelijke regio’s op internationaal niveau noodzakelijk. Breedbandinternet speelt daarin een rol als nutsvoorziening: beschikbaar voor alle inwoners en ondernemers, in stad, dorp en buitengebied.

Hoe zit het met de bedrijvigheid in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Economisch beleid op gemeentelijk niveau zorgt voor werkgelegenheid, duurzame bedrijvigheid en innovatie. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verdienen fatsoenlijk werk. Gemeenten dragen hiermee bij aan de Global Goals 8 en 9.