Het dashboard Maatschappelijke en economische veerkracht op dataplatform Waarstaatjegemeente.nl biedt gemeenten concreet inzicht in sociaaleconomische thema’s. Van het aantal openstaande vacatures in een gemeente tot het aantal leegstaande winkelpanden. 

Toelichting op het dashboard

Het dashboard biedt data over 6 thema’s, 3 vanuit een maatschappelijke oogpunt:

  • jongeren en jongvolwassenen
  • sociale cohesie
  • terugveren naar nieuw normaal

en 3 thema's met een economisch perspectief:

  • vitale binnensteden en dorpskernen
  • human capital beleid
  • breed mkb en innovatie

Met de data kunnen gemeenten de huidige situatie in kaart brengen en de ontwikkelingen in de tijd bekijken. Ook is het mogelijk de eigen cijfers te vergelijken met die van andere gemeenten, regio's of het landelijk gemiddelde.

Het dashboard Maatschappelijke en economische veerkracht is onderdeel van het VNG dataplatform Waarstaatjegemeente.nl. Dit platform bundelt, bewerkt en presenteert data van en over alle Nederlandse gemeenten voor iedereen die daarin is geïnteresseerd.