We proberen als overheid onze steden steeds digitaal slimmer te maken. Dit doen we door mensen, machines en objecten te verbinden. Door alle data die daarbij vrij komen te combineren en te delen, is er van alles mogelijk. Zoals lantaarnpalen inzetten als auto-oplaadpunt, zwerfafval opsporen of een app maken voor de anderhalvemetersamenleving. Dit doen we niet alleen: onder de naam Smart Society werkt de VNG samen met gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen om deze digitaliseringskansen op een waarde-gedreven en democratische manier te faciliteren. Publieke waarden staan hierbij centraal en worden ondersteund door innovatieve oplossingen uit het bedrijfsleven.

Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2023-2026

De impact van digitalisering op de samenleving roept fundamentele vragen op voor politiek en bestuur. Met de Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026 leggen gemeenten gezamenlijk ambities vast over het beschermen van grondrechten en het borgen van publieke waarden in de informatiesamenleving. In de Uitvoeringsagenda DGE stellen we scherp wat we gaan doen, wanneer, met wie en welke middelen.

Principes voor de Digitale Samenleving

De Principes voor de Digitale Samenleving bieden gemeenten ambities en een gezamenlijk kader voor het omgaan met dilemma’s die digitalisering met zich meebrengt. Bijvoorbeeld bij het verzamelen en gebruiken van data voor beleid. Publieke waarden, zoals democratische besluitvorming, maatschappelijke waarde en transparantie staan daarbij centraal.

Lees de Principes voor de Digitale Samenleving  (pdf, 2 MB)

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Samen met gemeenten werken we aan het sterker en slimmer maken van de uitvoering. We kopen samen in, werken samen aan nieuwe producten en diensten en spreken standaarden af. Dat doen we vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en het bijbehorende fonds GGU. Elke gemeente draagt hieraan bij en kan gebruik maken van meer dan 70 oplossingen die vanuit dit fonds zijn ontwikkeld.

Hieronder staan de producten, diensten en programma’s die helpen om uw dienstverlening te verbeteren.

Digitale transitie

Het VNG-team Informatiesamenleving praat regelmatig met bestuurders uit heel het land over de diepgaande impact van digitalisering op de samenleving. We horen graag het gemeentelijk perspectief en informeren gemeenten over de ontwikkelingen die gaande zijn om de kansen en risico's die de transitie met zich meebrengt scherp te krijgen. In dit overzicht vindt u publicaties, handreikingen en tools binnen dit thema

Publicaties & Brieven