We proberen als overheid onze steden steeds digitaal slimmer te maken. Dit doen we door mensen, machines en objecten te verbinden. Door alle data die daarbij vrij komen te combineren en te delen, is er van alles mogelijk. Zoals lantaarnpalen inzetten als auto-oplaadpunt, zwerfafval opsporen of een app maken voor de anderhalvemetersamenleving. Dit doen we niet alleen: onder de naam Smart Society werkt de VNG samen met gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen om deze digitaliseringskansen op een waarde-gedreven en democratische manier te faciliteren. Publieke waarden staan hierbij centraal en worden ondersteund door innovatieve oplossingen uit het bedrijfsleven.

Denk mee over principes voor crowd management-technologie

De VNG nodigt gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen, belangenorganisaties én inwoners uit om mee te denken over een specifieke set principes voor crowd management. Zijn de principes volledig, uitvoerbaar en gewenst? U kunt het laten weten in een speciale online omgeving.

Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek

De Agenda DGE is er voor gemeenten die willen werken aan het beschermen van grondrechten en het borgen van publieke waarden bij de inzet van digitale technologieën. Aan deze agenda zijn de volgende speerpunten gekoppeld:

  • Ethische toetsing bij de inzet van digitale middelen.
  • De toevoeging van het ‘menselijkheidsbeginsel’ en het ‘transparantiebeginsel’ aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
  • Investering in de digitale geletterdheid van alle lagen van overheidsorganisaties.
  • Het herstellen van de balans in de machtsverhouding tussen markt en overheid.

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Onderstaande projecten, programma's en diensten komen voort uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten.

Digitale transitie

Het team Informatiesamenleving van de VNG bezoekt bestuurders door heel het land om in gesprek te gaan over de digitale transitie. We bespreken de diepgaande impact van digitalisering op de samenleving en horen van onze gesprekspartners graag het gemeentelijk perspectief hierover. Verder informeren we gemeenten over de ontwikkelingen die gaande zijn om de kansen en risico's die de transitie met zich meebrengt scherp te krijgen. In een overzicht vindt u publicaties, handreikingen en tools binnen dit thema.

Kennisnetwerk data en smart society

Het Kennisnetwerk data en smart society kent 3 onderdelen, te weten Datagedreven gemeenten, Principes voor de digitale samenleving en Data science hub & data-awareness. 

BOLDcast

BOLDcast, de podcast van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities, gaat over de inzet van data bij maatschappelijke vraagstukken in gemeenten. Wat zijn de mogelijkheden en met welke (ethische) kwesties moet je rekening houden?

Publicaties & Brieven