1 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/091
De openbare ruimte digitaliseert. Er wordt steeds meer data verzameld en gebruikt. Door gemeenten zelf maar ook door andere partijen zoals bedrijven of kennisinstanties. Dataverzameling en -gebruik in de openbare ruimte levert allerlei dilemma’s op over wat kan en juridisch mag, maar ook wat we ethisch acceptabel vinden. In hoeverre...
De Conferentie Nederland Digitaal (18 t/m 21 maart 2019) bracht vele partijen bij elkaar. Tijdens de deelsessie Van Smart City naar Smart Society kwamen zo’n 80 organisaties en meer dan 100 vertegenwoordigers samen om van gedachten te wisselen en uit te spreken dat ze gaan samenwerken aan de smart society...
Overig
In 2018 heeft de VNG een aantal werkgroepen rondom de Principes voor de digitale stad georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten bleek onder meerdere gemeenten de wens te leven meer zicht te krijgen op de rol die zij ten opzichte van het plaatsen van sensoren en inwinnen van sensordata kunnen of zelfs...
2 mei 2018
Ledenbrief
Lbr. 18/016
De gemeenten Eindhoven en Amsterdam hebben vier ‘Principes voor de digitale stad’ geformuleerd op basis van hun ervaringen met de inzet van nieuwe technologieën in de publieke ruimte. Binnen het nieuw opgerichte kennisnetwerk Smart Society kunnen gemeenten hiermee verder aan de slag.