Nieuws
Overig
Eind januari 2022 heeft het VNG-bestuur de Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek (DGE) vastgelegd. Zodoende heeft de vereniging een sterke ambitie uitgesproken op het gebied van publieke waarden in de informatiesamenleving en een bestuurlijke visie neergelegd om naartoe te werken. Dat werk moet nu worden uitgevoerd. Met deze Uitvoeringsagenda DGE...
Beveiligingscamera op straat
Overig
Gemeenten schakelen vaak gespecialiseerde bedrijven in voor hun digitale technologie. Om ervoor te zorgen dat in die samenwerking maatschappelijke opgaven en publieke waarden centraal staan, zijn inkoopvoorwaarden een belangrijk instrument. Denk bijvoorbeeld aan een regeling over het eigendom van verzamelde data. Voor het borgen van digitale grondrechten en ethiek kunt...
Warmtesensor bij fietsstoplicht
20 januari 2023
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw van Huffelen, Namens de leden van de VNG willen wij ten eerste uitspreken dat wij verheugd zijn over de publicatie van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren. Wij herkennen de programmalijnen en delen uw inzet om de mens, de samenleving en de publieke waarden centraal te zetten in de vormgeving...
17 januari 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Digitale Zaken, Op woensdag 18 januari organiseert u een rondetafelgesprek over AI en op woensdag 25 januari debatteert u over het onderwerp Kunstmatige Intelligentie. Provincies, gemeenten en waterschappen delen graag hun visie over dit impactvolle onderwerp. Zie daarvoor bijgevoegd position paper.
vrouw zit bezorgd achter laptop
Position paper
Op maandag 14 november vindt het wetgevingsoverleg digitalisering plaats. Namens de provincies, gemeenten en waterschappen geven wij u graag enkele punten mee voor dit overleg. De decentrale overheden zien digitalisering als een belangrijke interbestuurlijke opgave en sluiten zich aan bij de centrale rol voor publieke waarden daarin. Het is belangrijk...
Data
28 oktober 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Digitale Zaken, Op dinsdag 2 november debatteert u over de bescherming van persoonsgegevens en digitale grondrechten. Net als in de fysieke wereld moeten ook in de digitale wereld de grondrechten van inwoners centraal staan. De vraag of een digitale toepassing aansluit of botst met publieke waarden, wordt vaak...
Grote server