Nieuws
Position paper
Digital twins (digitale tweelingen) nemen een grote vlucht. Wereldwijd, op Europees niveau en op landelijk niveau. Ook gemeenten zien grote kansen om de aanpak van maatschappelijke opgaven te ondersteunen met het instrument digital twins. In elk geval door een driedimensionale digitale weergave van de (fysieke) wereld te bieden. Het instrument...
Een screenshot van 3D model van een digital twin in Amsterdam
Overig
Eind januari 2022 heeft het VNG-bestuur de Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek (DGE) vastgelegd. Zodoende heeft de vereniging een sterke ambitie uitgesproken op het gebied van publieke waarden in de informatiesamenleving en een bestuurlijke visie neergelegd om naartoe te werken. Dat werk moet nu worden uitgevoerd. Met deze Uitvoeringsagenda DGE...
Beveiligingscamera op straat
Overig
Gemeenten schakelen vaak gespecialiseerde bedrijven in voor hun digitale technologie. Om ervoor te zorgen dat in die samenwerking maatschappelijke opgaven en publieke waarden centraal staan, zijn inkoopvoorwaarden een belangrijk instrument. Denk bijvoorbeeld aan een regeling over het eigendom van verzamelde data. Voor het borgen van digitale grondrechten en ethiek kunt...
Warmtesensor bij fietsstoplicht
20 januari 2023
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw van Huffelen, Namens de leden van de VNG willen wij ten eerste uitspreken dat wij verheugd zijn over de publicatie van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren. Wij herkennen de programmalijnen en delen uw inzet om de mens, de samenleving en de publieke waarden centraal te zetten in de vormgeving...
17 januari 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Digitale Zaken, Op woensdag 18 januari organiseert u een rondetafelgesprek over AI en op woensdag 25 januari debatteert u over het onderwerp Kunstmatige Intelligentie. Provincies, gemeenten en waterschappen delen graag hun visie over dit impactvolle onderwerp. Zie daarvoor bijgevoegd position paper.
vrouw zit bezorgd achter laptop