Geachte mevrouw van Huffelen,

Namens de leden van de VNG willen wij ten eerste uitspreken dat wij verheugd zijn over de publicatie van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren. Wij herkennen de programmalijnen en delen uw inzet om de mens, de samenleving en de publieke waarden centraal te zetten in de vormgeving van de digitale samenleving. Immers, onze samenleving is niet alleen meer fysiek van aard, maar steeds vaker ook digitaal. Die twee vormen lopen door elkaar, maar kennen niet dezelfde waarborgen en ondersteuning. Het helpt om prioriteiten te stellen bij de aanpak van opgaven en gerichte en gezamenlijke innovatie toe te passen. We hebben veel waardering voor de open wijze waarop de werkagenda tot stand is gekomen en de manier waarop ook gemeenten en de VNG daarbij zijn betrokken. Met deze werkagenda ligt er een goed fundament om de samenwerking tussen alle overheden met elkaar en met de maatschappelijke partijen de komende jaren verder te versterken. Om met elkaar te bouwen aan een sterk informatiefundament en een digitale samenleving waarin burgers elkaar en de overheid kunnen blijven vertrouwen.