Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2023

Gemeenten schakelen vaak gespecialiseerde bedrijven in voor hun digitale technologie. Om ervoor te zorgen dat in die samenwerking maatschappelijke opgaven en publieke waarden centraal staan, zijn inkoopvoorwaarden een belangrijk instrument. Denk bijvoorbeeld aan een regeling over het eigendom van verzamelde data. Voor het borgen van digitale grondrechten en ethiek kunt u gebruik maken van de Quick Scan Inkoopvoorwaarden