Nederland verandert snel in een informatiesamenleving. Gebruik van data biedt grote kansen bij maatschappelijke opgaven, zoals het woningtekort, de energietransitie en ondermijnende criminaliteit. De VNG zet in op verantwoord datagebruik. Dat betekent dat we bij datagedreven werken ook oog hebben voor de risico’s. Een afweging van juridische, politieke, ethische en maatschappelijke aspecten moet vooraf gaan aan de inzet van data. Publieke waarden staan centraal. Zo komen de voordelen van werken met data zowel bij burgers en bedrijven terecht als bij de overheid.

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Samen met gemeenten werken we aan het sterker en slimmer maken van de uitvoering. We kopen samen in, werken samen aan nieuwe producten en diensten en spreken standaarden af. Dat doen we vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en het bijbehorende fonds GGU. Elke gemeente draagt hieraan bij en kan gebruik maken van meer dan 70 oplossingen die vanuit dit fonds zijn ontwikkeld.

Hieronder staan de producten, diensten en programma’s die helpen om uw dienstverlening te verbeteren.

Praat mee over data en samenleving

Kantoor

Om kennis over datagedreven werken en de informatiesamenleving samen met gemeenten te genereren, te bundelen en te delen, heeft de VNG het Kennisnetwerk Data & Smart Society opgezet. Het kennisnetwerk is een plek waar u vragen kunt stellen aan collega’s, ideeën kunt delen en van elkaar kunt leren. Het netwerk bestaat inmiddels uit ruim 3.000 gemeentelijke professionals en organiseert maandelijks bijeenkomsten.

Bezoek het Kennisnetwerk Data en Samenleving

 

Principes voor de Digitale Samenleving

De Principes voor de Digitale Samenleving (pdf, 2 MB) bieden gemeenten ambities en een gezamenlijk kader voor het omgaan met dilemma’s die digitalisering met zich meebrengt. Bijvoorbeeld bij het verzamelen en gebruiken van data voor beleid. Publieke waarden, zoals democratische besluitvorming, maatschappelijke waarde en transparantie staan daarbij centraal.

Is uw gemeente klaar voor datagedreven werken?

Datagedreven werken vraagt nogal wat van gemeenten. Op technisch én organisatorisch vlak. Om scherp en rationeel te bepalen waar je staat, waar je naartoe wilt, én wat daarvoor nodig is, is er het Ontwikkelmodel Datagedreven Gemeente. En hoe zorgt u ervoor dat een innovatieproject succesvol is? A&O fonds Gemeenten liet onderzoek doen onder 18 gemeentelijke innovatieprojecten. Hieruit kwamen 9 factoren voor succes naar voren.

Publicaties & brieven