Deelmobiliteit wordt op steeds meer plekken ingezet als duurzaam alternatief voor de traditionele vervoersvormen. Hierbij worden veel data opgehaald over het gebruik van deelmobiliteit.

Jaartal

2023

Gemeente

Type

Website

Dit heeft als voordeel dat er beleid gemaakt kan worden op basis van het werkelijke gebruik, in plaats van aannames hierover. Maar het delen van data brengt ook een aantal risico’s met zich mee: data over het gebruik van deelmobiliteit gaat over het gedrag van de gebruiker, en de privacy van die gebruiker is nu niet altijd gewaarborgd. Ook op het gebied van cyber security zijn er risico’s, zoals hacking van vervoersmiddelen of persoonsgegevens. Daarom is het belangrijk dat de uitwisseling van deelmobiliteitsdata veilig en effectief is, en voldoet aan de wettelijke eisen op dit gebied.

De gemeente Amsterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Rotterdam hebben in de praktijk een werkwijze ontwikkeld die voldoet aan deze eisen: CDS-M. Deze werkwijze is openbaar beschikbaar en voor alle overheden toe te passen waar deelmobiliteit ingezet wordt.

Hoe je kunt werken met CDS-M is beschreven in een handleiding. In deze handleiding zijn ook allerlei handige links, documenten en tools opgenomen waarmee je zelf op een veilige manier deelmobiliteitsdata kunt uitwisselen.
Ook de achtergrond van CDS-M is in de handleiding beschreven, er wordt uitgelegd waarom deze standaard is ontwikkeld, waarom de werkwijze veilig is en aan welke normen het getoetst is. Ook is er achtergrond te vinden over de ethische kaders waar CDS-M aan voldoet.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen in de categorie Inclusieve samenleving regulier complex voor de #GemeenteDelers 2023