Gemeenten hebben een breed takenpakket op het gebied van mobiliteit, waaronder beheer en onderhoud van lokale wegen, reguleren van verkeer, parkeren en het vervoer van leerlingen en gehandicapten. 

Klimaatakkoord en mobiliteit

Het doel van de huidige onderhandelingen voor het Klimaatakkoord is dat er een breed maatschappelijk akkoord komt over maatregelen die ertoe moeten leiden dat in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent omlaag is gebracht. In de eerste fase worden de onderhandeling daarover gevoerd aan vijf sectortafels. Eén van de sectortafels gaat over mobiliteit. 

Rol van gemeenten

Gemeenten hebben een breed takenpakket op het gebied van mobiliteit. Hierbij gaat het niet alleen om het beheer en onderhoud van lokale wegen. Ook het reguleren van verkeer, parkeren en het vervoer van leerlingen en gehandicapten zijn taken van gemeenten. 

Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)

Wij krijgen veel vragen van gemeenten over de gehandicaptenparkeerkaart. Bijvoorbeeld over wet- en regelgeving en de kosten.

Vraag en antwoord

Meest recente discussies op het VNG-forum

Mobiliteit

845 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 21 september 2020 om 09:32

Modelverordening parkeren

De VNG maakt de model-parkeerverordening en de model-verordening parkeerbelastingen. Beide modelverordeningen sluiten naadloos op elkaar aan.

Hoe zit het met de mobiliteitscijfers van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Gemeentelijk Netwerk Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI)

Het GNMI bestaat uit gemeenten die samen werken aan beter lokaal mobiliteitsbeleid. Het GNMI biedt een platform voor overleg tussen gemeenten, de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat en andere organisaties. 

Publicaties & Brieven