Gemeenten hebben een breed takenpakket op het gebied van mobiliteit, waaronder beheer en onderhoud van lokale wegen, reguleren van verkeer, parkeren en het vervoer van leerlingen en gehandicapten. 

Klimaatakkoord en mobiliteit

Het doel van de huidige onderhandelingen voor het Klimaatakkoord is dat er een breed maatschappelijk akkoord komt over maatregelen die ertoe moeten leiden dat in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent omlaag is gebracht. In de eerste fase worden de onderhandeling daarover gevoerd aan vijf sectortafels. Eén van de sectortafels gaat over mobiliteit. 

Rol van gemeenten

Gemeenten hebben een breed takenpakket op het gebied van mobiliteit. Hierbij gaat het niet alleen om het beheer en onderhoud van lokale wegen. Ook het reguleren van verkeer, parkeren en het vervoer van leerlingen en gehandicapten zijn taken van gemeenten. 

Gesprekken over verkeersveiligheid

De VNG heeft verkeersveiligheid als een van haar speerpunten en gaat daarom in 2021 met gemeenten in gesprek over het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. 

Maak ruimte voor lopen en fietsen

Twee fietsende meisjes

Gemeenten zijn bezig met een mobiliteitstransitie. Daarbij is aandacht voor het verminderen, veranderen en verduurzamen van mobiliteit. Een belangrijk onderdeel ervan is dat gemeenten en de VNG inzetten op het bevorderen van actieve mobiliteit.

Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)

Wij krijgen veel vragen van gemeenten over de gehandicaptenparkeerkaart. Bijvoorbeeld over wet- en regelgeving en de kosten.

Vraag en antwoord

Meest recente discussies op het VNG-forum

Mobiliteit

803 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 13 september 2021 om 09:24

Modelverordening parkeren

De VNG maakt de model-parkeerverordening en de model-verordening parkeerbelastingen. Beide modelverordeningen sluiten naadloos op elkaar aan.

Hoe zit het met de mobiliteitscijfers van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Gemeentelijk Netwerk Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI)

Ruim 50 gemeenten vormen het GNMI, dat zich richt op kennis uitwisselen over verkeer en vervoer. Ze trekken samen op bij thema’s zoals openbaar vervoer, doelgroepenvervoer, parkeren, smart mobility, verkeersveiligheid en zero emissie. Met als doel dat gemeenten nationale en lokale beleidsopgaven zo goed mogelijk op elkaar kunnen afstemmen. Het GNMI doet dit in samenspraak met de VNG, G4 Verkeer en Vervoer, IPO en andere belangenbehartigers, zoals CROW. Ook brengt het netwerk de gemeentelijke inbreng op tafel bij de rijksoverheid.

Publicaties & Brieven