Gemeenten hebben een breed takenpakket op het gebied van mobiliteit, waaronder beheer en onderhoud van lokale wegen, reguleren van verkeer, parkeren en het vervoer van leerlingen en gehandicapten. 

Klimaatakkoord en mobiliteit

Het doel van het Klimaatakkoord is dat in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% omlaag is gebracht. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt in 5 clusters, waaronder mobiliteit.

Lees meer over de mobiliteitsafspraken in het Klimaatakkoord

Bestuurlijk VNG-netwerk Mobiliteit van start: doet u mee?

De VNG nodigt u van harte uit om deel te nemen aan het nieuw te vormen bestuurlijk netwerk Mobiliteit. Daarin kunt u met andere gemeentelijke bestuurders kennis, voorbeelden en ervaringen uitwisselen. Ook kunt u via het netwerk invloed uitoefenen op landelijke ontwikkelingen met directe impact op gemeenten.

Lees meer over het netwerk

Rol van gemeenten

Gemeenten hebben een breed takenpakket op het gebied van mobiliteit. Hierbij gaat het niet alleen om het beheer en onderhoud van lokale wegen. Ook het reguleren van verkeer, parkeren en het vervoer van leerlingen en gehandicapten zijn taken van gemeenten. 

Lees meer over de rol van gemeenten

Risicogestuurd werken aan verkeersveiligheid

De VNG heeft verkeersveiligheid als een van haar speerpunten en heeft daarom in 2021 in totaal 100 gesprekken gevoerd met verkeersambtenaren en wethouders over de voortgang, knelpunten en behoeften rondom verkeersveiligheid en risicogestuurd werken. Naar aanleiding daarvan doen we in het eindrapport 7 aanbevelingen.

Maak ruimte voor lopen en fietsen

Twee fietsende meisjes

Gemeenten zijn bezig met een mobiliteitstransitie. Daarbij is aandacht voor het verminderen, veranderen en verduurzamen van mobiliteit. Een belangrijk onderdeel ervan is dat gemeenten en de VNG inzetten op het bevorderen van actieve mobiliteit.

Lees meer over lopen en fietsen

Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)

Wij krijgen veel vragen van gemeenten over de gehandicaptenparkeerkaart. Bijvoorbeeld over wet- en regelgeving en de kosten.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Mobiliteit

723 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 30 november 2023 om 09:34

Modelverordening parkeren

De VNG maakt de model-parkeerverordening en de model-verordening parkeerbelastingen. Beide modelverordeningen sluiten naadloos op elkaar aan.

Hoe zit het met de mobiliteitscijfers van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Velden met een * zijn verplicht.

Gemeentelijk Netwerk Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI)

Ruim 50 gemeenten vormen het GNMI, dat zich richt op kennis uitwisselen over verkeer en vervoer. Ze trekken samen op bij thema’s zoals openbaar vervoer, doelgroepenvervoer, parkeren, smart mobility, verkeersveiligheid en zero emissie. Met als doel dat gemeenten nationale en lokale beleidsopgaven zo goed mogelijk op elkaar kunnen afstemmen. Het GNMI doet dit in samenspraak met de VNG, G4 Verkeer en Vervoer, IPO en andere partners, zoals CROW. 

Lees meer over het GNMI

Publicaties & Brieven