Nieuws
24 januari 2024
Brief aan parlement
Maak van verkeersvei ligheid een topprioriteit om de negatieve trend te keren. Het gaat de laatste jaren bijzonder slecht met de verkeersveiligheid in Nederland. Zo lag het aantal doden en gewonden in het verkeer in 2022 ruim 20% hoger dan in eerdere jaren .
Fietsers en scooters steken een trambaan over
24 januari 2024
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders mobiliteit van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, U heeft op 31 januari het debat duurzaam vervoer. De VNG wil u namens gemeenten het punt onder de aandacht brengen dat er een echte transitie op mobiliteit moet gaan plaatsvinden.
Rapport
Gemeenten staan voor grote opgaven in de fysieke leefomgeving. Zo moeten er genoeg woningen komen voor iedereen, moeten we anders omgaan met energie en klimaat en de bereikbaarheid moet op peil blijven of beter worden. Dit alles binnen de beperkte ruimte die er in ons land is. Dat vraagt om...
Luchtfoto van een woonwijk
25 augustus 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat , U vergadert 7 september over de groslijst van al dan niet controversieel te verklaren zaken met een keur aan brieven, nota’s en wetsvoorstellen. In onze brief van 9 juli met het IPO en Unie van Waterschappen hebben wij u opgeroepen...
Autosnelweg van bovenaf
23 mei 2023
Brief aan parlement
Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers nam in 2022 met meer dan 27 procent toe. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, ook omdat verkeersveiligheid een belangrijke randvoorwaarde is in het licht van de woningbouwopgave, de duurzame mobiliteitstransitie en vergrijzing. De cijfers laten zien dat we nu niet genoeg doen. Gemeenten en provincies werken...
Fietsers rijden voorbij met kantoorgebouwen op de achtergrond