6 mei 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders mobiliteit, U heeft tot 12 mei de gelegenheid inbreng te leveren over de voortgang van de totstandkoming van het Mobiliteitsfonds en de bijbehorende wet. Vanuit de gemeentelijke praktijk geven wij u graag mee dat gemeenten zich goed kunnen vinden in de beschreven wijze waarop het Mobiliteitsfonds tot stand...
6 februari 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders mobiliteit, Op 11 februari spreekt u met minister Van Nieuwenhuizen over de voortgang van de totstandkoming van het Mobiliteitsfonds. In de geagendeerde brief van 2 december 2019 schetst de minister het proces en de contouren van het Mobiliteitsfonds.
Handreiking
VNG en IPO hebben samen een handreiking 'Regionale Mobiliteitsprogramma's' gemaakt om gemeenten en provincies te ondersteunen bij het opstellen van de Regionale Mobiliteitsprogramma's (RMP's).
31 januari 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders verkeersveiligheid, U heeft 5 februari het AO verkeersveiligheid. Ten behoeve van het debat willen wij graag het gemeentelijk standpunt meegeven op de financiering van het nemen van maatregelen op lokaal niveau en de handhaving op lichte verkeersovertredingen.
13 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/098
Op het terrein van de mobiliteit gaan de ontwikkelingen snel. Er gebeurt veel dat ook voor gemeenten van belang is. In deze brief vragen wij aandacht voor duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid en financiering van mobiliteit. Allemaal onderwerpen die u de kans bieden om uw mobiliteitsbeleid verder vorm te geven. Deze brief...
14 augustus 2019
Brief aan kabinet
TLE/U201900653
Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen, In uw brief van 28 juni vraagt u ons om advies uit te brengen over het ontwerpwetsvoorstel ter introductie van een vrachtwagenheffing in Nederland. Na de buurlanden wil Nederland nu ook een vrachtwagenheffing invoeren. De tarieven zijn afhankelijk van het aantal gereden kilometers op het heffingsnetwerk...