13 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/098
Op het terrein van de mobiliteit gaan de ontwikkelingen snel. Er gebeurt veel dat ook voor gemeenten van belang is. In deze brief vragen wij aandacht voor duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid en financiering van mobiliteit. Allemaal onderwerpen die u de kans bieden om uw mobiliteitsbeleid verder vorm te geven. Deze brief...
14 augustus 2019
Brief aan kabinet
TLE/U201900653
Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen, In uw brief van 28 juni vraagt u ons om advies uit te brengen over het ontwerpwetsvoorstel ter introductie van een vrachtwagenheffing in Nederland. Na de buurlanden wil Nederland nu ook een vrachtwagenheffing invoeren. De tarieven zijn afhankelijk van het aantal gereden kilometers op het heffingsnetwerk...
7 juni 2019
Brief aan parlement
Geachte woordvoerder mobiliteit en verkeersveiligheid, U heeft op 13 juni het algemeen overleg verkeersveiligheid. Graag willen we u informeren over het gemeentelijk standpunt. In 2018 zijn in Nederland 678 doden gevallen in het verkeer. Dat zijn er 65 meer dan in het jaar daarvoor. We zien helaas dat de trend...
24 april 2019
Brief aan kabinet
TFI/U201900279
Geachte mevrouw Van Veldhoven-van der Meer, In uw brief van 28 februari 2019 vraagt u ons advies uit te brengen over het ontwerpwetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatgasemissies van een voertuig. Wij danken u hartelijk voor de mogelijkheid om een reactie te...
25 februari 2019
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders mobiliteit, Woensdag 6 maart heeft u een Algemeen Overleg over de invoering van de Vrachtwagenheffing. We willen u graag de volgende punten meegeven. Gemeenten zijn voorstander van duurzaam vrachttransport met minimale schade aan milieu en leefomgeving. Invoering van de vrachtwagenheffing kan hieraan een bijdrage leveren. Zeker als de...
31 oktober 2018
Brief aan parlement
In week 45 (6-8 november) behandelt u de Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35000-XII). De VNG vraagt uw aandacht voor vier onderwerpen: Circulaire economie Verhoog de afvalstoffenbelasting stapsgewijs zodat gemeenten daarop kunnen anticiperen en werken aan draagvlak onder hun inwoners. Mobiliteitsfonds Een fonds dat gebaseerd is op alle vervoersmodaliteiten is op...