Nieuws
14 juni 2024
Brief aan parlement
De VNG en gemeenten staan voor een betrouwbare overheid die samen met ondernemers en inwoners toewerken naar een haalbare en uitvoerbare invoering van zero-emissiezones vanaf 2025. We doen in deze position paper een aantal aanbevelingen aan de Tweede Kamer die hieraan bijdragen.
Vrachtauto rijdt door smalle straat
14 juni 2024
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders mobiliteit van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, U heeft tot 20 juni om inbreng te leveren voor het schriftelijk overleg verkeersveiligheid . De VNG wil u graag enkele punten meegeven om het aantal slachtoffers in het verkeer structureel te verlagen. Daar is visie en lef voor nodig...
Twee fietsende meisjes
22 maart 2024
Brief aan parlement
Op 28 maart debatteert de Vaste Kamercommissie van IenW met minister Harbers en staatssecretaris Heijnen over de strategische keuzes die betrekking hebben op de bereikbaarheid. Voor provincies en gemeenten staat er veel op het spel. Denk aan de bereikbaarheid die onder druk staat, de verschraling van het regionale OV en...
Twee fietsende meisjes
24 januari 2024
Brief aan parlement
Maak van verkeersvei ligheid een topprioriteit om de negatieve trend te keren. Het gaat de laatste jaren bijzonder slecht met de verkeersveiligheid in Nederland. Zo lag het aantal doden en gewonden in het verkeer in 2022 ruim 20% hoger dan in eerdere jaren .
Fietsers en scooters steken een trambaan over
24 januari 2024
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders mobiliteit van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, U heeft op 31 januari het debat duurzaam vervoer. De VNG wil u namens gemeenten het punt onder de aandacht brengen dat er een echte transitie op mobiliteit moet gaan plaatsvinden.
Rapport
Gemeenten staan voor grote opgaven in de fysieke leefomgeving. Zo moeten er genoeg woningen komen voor iedereen, moeten we anders omgaan met energie en klimaat en de bereikbaarheid moet op peil blijven of beter worden. Dit alles binnen de beperkte ruimte die er in ons land is. Dat vraagt om...
Luchtfoto van een woonwijk