Gemeenten bekostigen onder bepaalde voorwaarden het vervoer van leerlingen. De modelverordening geeft hiervoor de kaders.

Bedragen leerlingenvervoer 2022-2023

De bedragen voor het leerlingenvervoer 2022-2023 zijn bekend. Het gaat om de in de Modelverordening leerlingenvervoer genoemde bedragen: de inkomensgrens en de draagkrachtafhankelijke bijdrage.

Rol van gemeenten

Het leerlingenvervoer is gedecentraliseerd in 1987. Gemeenten zijn sindsdien verplicht een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van leerlingen - onder bepaalde voorwaarden - aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerkosten van en naar school.

Berekening bedragen leerlingenvervoer

We leggen u de achtergronden en berekeningsmethoden van de bedragen leerlingenvervoer uit.

Vraag en antwoord

Meest recente discussies op het VNG-forum

Leerlingenvervoer

1431 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 31 januari 2023 om 10:25

Modelverordening Leerlingenvervoer

Voor leerlingenvervoer is een modelverordening opgesteld. Deze kunt u vinden via de databank modelverordeningen.

Publicaties & Brieven