De VNG adviseert en ondersteunt gemeenten bij het blijven verbeteren van het leerlingenvervoer. Daarvoor delen we onder andere modelverordeningen, handreikingen, en informatie over webinars.

Bedragen leerlingenvervoer 2023-2024

De normbedragen voor het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2023-2024 zijn bekend. Het zijn de bedragen voor de inkomensgrens, de draagkrachtafhankelijke bijdrage en de kilometervergoeding, zoals genoemd in de VNG Modelverordening Leerlingenvervoer.

Wat doet de VNG

Gemeenten en vervoerders werken elke dag aan goed leerlingenvervoer voor ruim 60.000 kinderen. Zij doen dit binnen de geldende kaders en situatie, zoals de wetgeving rond leerlingenvervoer, de lestijden van scholen, aanbestedingsvoorschriften, het aanbod van de markt en het tekort aan chauffeurs. De VNG adviseert en ondersteunt gemeenten bij het blijven verbeteren van het leerlingenvervoer. Niemand wil dat kinderen te laat op school komen, lessen missen of met veel stress de les beginnen. 

Rol van gemeenten

Het leerlingenvervoer is gedecentraliseerd in 1987. Gemeenten zijn sindsdien verplicht een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van leerlingen - onder bepaalde voorwaarden - aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerkosten van en naar school.

De financiële middelen zijn onderdeel van de Algemene uitkering gemeentefonds. De VNG heeft voor de genoemde regeling een model opgesteld: de Modelverordening leerlingenvervoer. De wettelijke basis van het leerlingenvervoer is gelegen in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs.

Ga naar de modelverordening

Informatie en praktische tips voor scholen

Brochure met uitleg hoe het leerlingenvervoer georganiseerd is en wie welke verantwoordelijkheden heeft. De brochure geeft praktische tips en informatie over hoe scholen kunnen helpen bij het leerlingenvervoer. Met de informatie en ideeën uit deze brochure kunnen scholen direct aan de slag, zodat een leerling goed op school aankomt en aan een productieve schooldag kan beginnen.

Ga naar de brochure

Vraag en antwoord

Meest recente discussies op het VNG-forum

Leerlingenvervoer

1428 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 8 december 2023 om 08:08

Publicaties & Brieven