Gemeenten bekostigen onder bepaalde voorwaarden het vervoer van leerlingen. De modelverordening geeft hiervoor de kaders.

Bedragen leerlingenvervoer 2023-2024

De normbedragen voor het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2023-2024 zijn bekend. Het zijn de bedragen voor de inkomensgrens, de draagkrachtafhankelijke bijdrage en de kilometervergoeding, zoals genoemd in de VNG Modelverordening Leerlingenvervoer.

Rol van gemeenten

Het leerlingenvervoer is gedecentraliseerd in 1987. Gemeenten zijn sindsdien verplicht een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van leerlingen - onder bepaalde voorwaarden - aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerkosten van en naar school.

Berekening bedragen leerlingenvervoer

We leggen u de achtergronden en berekeningsmethoden van de bedragen leerlingenvervoer uit.

Vraag en antwoord

Meest recente discussies op het VNG-forum

Leerlingenvervoer

1482 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 1 juni 2023 om 17:01

Modelverordening Leerlingenvervoer

Voor leerlingenvervoer is een modelverordening opgesteld. Deze kunt u vinden via de databank modelverordeningen.

Publicaties & Brieven