De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stuurde afgelopen week iedere gemeente een brief met voorgestelde noodoplossingen voor het leerlingenvervoer. De VNG ziet naast deze noodoplossingen echter ook kansen voor gemeenten om het leerlingenvervoer structureel te verbeteren.
Tijdens een webinar over leerlingenvervoer hebben gemeenten suggesties gegeven om de kwaliteit van het leerlingenvervoer te verbeteren. Bijvoorbeeld door vervoerders meer financiële ruimte te geven, ouders goed voor te lichten en samen te werken met ouders en scholen.
Een commissie van de Tweede Kamer organiseert op woensdag 12 oktober een overleg met diverse organisaties over leerlingenvervoer. De VNG is hiervoor helaas niet uitgenodigd, terwijl gemeenten de wettelijke taak van het leerlingenvervoer uitvoert.
Gemeenten ontvangen een tegemoetkoming van het rijk voor leerlingenvervoer van Oekraïense kinderen. Deze tegemoetkoming zal via de decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïense leerlingen lopen.
De normbedragen voor het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2022-2023 zijn bekend. Het zijn de bedragen voor inkomensgrens, de draagkrachtafhankelijke bijdrage en de kilometervergoeding, zoals genoemd in de VNG modelverordening Leerlingenvervoer.
De staatssteun voor de doorbetaling van niet-gereden ritten in het doelgroepenvervoer vanwege de coronacris is verlengd. Het geldt voor de periode van 14 oktober 2020 tot 1 oktober 2021.
In de handreiking Verrassend Passend Leerlingenvervoer staan creatieve oplossingen om vernieuwd gemeentelijk beleid voor het leerlingenvervoer te maken. De handreiking volgt op de nieuwe modelverordening bekostiging leerlingenvervoer, die in december 2020 is gepubliceerd.