In deze brochure wordt met name voor professionals de doelen, de werkwijze en de achtergronden uitgelegd hoe een gemeente de Persoonlijk Vervoer OntwikkelingsPlan zelf kan organiseren.

Jaartal
2022
Gemeente
Type
Beleidsnota

Persoonlijke vervoersplannen zijn plannen op maat om een leerling te leren zelfstandig naar school te gaan en niet afhankelijk te zijn van georganiseerd leerlingenvervoer.

Redenen zijn:

  • Kinderen worden geleidelijk geleerd om zelfstandig te reizen.
  • Kinderen krijgen verantwoordelijkheid. De zelfstandigheid vergroot hun eigenwaarde waardoor ze (mentaal) sterker worden en meer durven ondernemen.
  • Als er lesuitval is (en dat komt regelmatig voor in het voortgezet onderwijs) kunnen de leerlingen zelfstandig terugreizen en hoeven zij niet te wachten tot de taxi komt.
  • Het reizen naar stage of praktijkadressen kan t.z.t. gemakkelijk geregeld worden
  • Er is langetermijnwinst; het reizen naar werk of (arbeidsmatige) dagbesteding gebeurt in de toekomst ook zelfstandig.
  • Kostenbesparing.

Contactgegevens

Naam

Herma Naafs, Specialist Vervoer

E-mail
h.naafs@twenterand.nl