24 april 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Woensdag 29 april debatteert u met de ministers Van Engelshoven en Slob over onderwijs en corona. In de afgelopen maanden heeft de VNG een regierol vervuld bij het realiseren van de noodopvang voor vitale beroepen en het bieden van opvang, onderwijs of begeleiding aan kwetsbare kinderen.
Overig
De bedragen leerlingenvervoer voor 2017-2018 zijn bekend. Het gaat om de bedragen die zijn genoemd in de Modelverordening leerlingenvervoer, te weten de inkomensgrens en de draagkrachtafhankelijke bijdrage.
Overig
De bedragen leerlingenvervoer voor 2018-2019 zijn bekend. Het gaat om de bedragen die zijn genoemd in de Modelverordening leerlingenvervoer, te weten de inkomensgrens en de draagkrachtafhankelijke bijdrage.
Overig
De bedragen leerlingenvervoer voor 2019-2020 zijn bekend. Het gaat om de bedragen die zijn genoemd in de Modelverordening leerlingenvervoer, te weten de inkomensgrens en de draagkrachtafhankelijke bijdrage.
Overig
In deze presentatie worden de mogelijkheden en problemen van integratie van het leerlingenvervoer met vervoer naar instellingen voor jeugdhulp besproken. Hierbij komen de wet, verordening en uitvoering aan bod. Bijvoorbeeld leerlingenvervoer in onderwijswetten en vervoer in jeugdwetten. Daarnaast worden de mogelijkheden voor verbeteringen benoemd. Een goede basis om op de...
Overig
Dit voorbeeldbestek voor het aanbesteden van doelgroepenvervoer is samengesteld in opdracht van leden-zorgvervoerders van KNV. CROW neemt dit modelbestek in beheer. Modelbestek doelgroepenvervoer (word) Bijlage: Prijsinvulformulier (excel) Bijlage: Overeenkomst (word) Bijlage: Wachtkamerovereenkomst (word)