Overig
De bedragen leerlingenvervoer voor 2017-2018 zijn bekend. Het gaat om de bedragen die zijn genoemd in de Modelverordening leerlingenvervoer, te weten de inkomensgrens en de draagkrachtafhankelijke bijdrage.
Overig
De bedragen leerlingenvervoer voor 2018-2019 zijn bekend. Het gaat om de bedragen die zijn genoemd in de Modelverordening leerlingenvervoer, te weten de inkomensgrens en de draagkrachtafhankelijke bijdrage.
Overig
De bedragen leerlingenvervoer voor 2019-2020 zijn bekend. Het gaat om de bedragen die zijn genoemd in de Modelverordening leerlingenvervoer, te weten de inkomensgrens en de draagkrachtafhankelijke bijdrage.
Overig
In deze presentatie worden de mogelijkheden en problemen van integratie van het leerlingenvervoer met vervoer naar instellingen voor jeugdhulp besproken. Hierbij komen de wet, verordening en uitvoering aan bod. Bijvoorbeeld leerlingenvervoer in onderwijswetten en vervoer in jeugdwetten. Daarnaast worden de mogelijkheden voor verbeteringen benoemd. Een goede basis om op de...
Overig
Dit voorbeeldbestek voor het aanbesteden van doelgroepenvervoer is samengesteld in opdracht van leden-zorgvervoerders van KNV. CROW neemt dit modelbestek in beheer. Modelbestek doelgroepenvervoer (word) Bijlage: Prijsinvulformulier (excel) Bijlage: Overeenkomst (word) Bijlage: Wachtkamerovereenkomst (word)
Factsheet
Ieder jaar informeert de VNG haar leden over de bedragen die worden gehanteerd bij de uitvoering van het leerlingenvervoer voor het nieuwe schooljaar. Het gaat om de inkomensgrens voor de heffing van het drempelbedrag, het drempelbedrag, de draagkrachtafhankelijke bijdrage en de kilometervergoeding voor het eigen vervoer. Dit document bevat de...