Ledenbrief nummer

Lbr. 24/015

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Hierbij bied ik u de modelverordening leerlingenvervoer van de VNG aan.

Aanleiding

In deze ledenbrief informeren wij u over de vervanging van de VNG Modelverordening bekostiging leerlingenvervoer van december 2020 door de VNG Modelverordening leerlingenvervoer. Deze vervanging heeft (beperkt) gevolgen voor beleid en uitvoering bij gemeenten.