Dit dossier gaat over (wijzigingen in) door de VNG opgestelde modelverordeningen op alle beleidsterreinen.

Uitgangspunten Modelverordeningen

De VNG-modelverordeningen zijn al jaren één van onze meest bekende, gewaardeerde en gezichtsbepalende producten voor gemeenten. Het blijft dan ook ons streven om gemeenten te voorzien van modellen met een hoge juridische kwaliteit, die op lokaal niveau goed toepasbaar zijn (rekening houdend met de verschillen tussen gemeenten). 

Vraag en antwoord

Meest recente discussies op het VNG-forum

Forum Gemeenterecht

2902 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 21 september 2023 om 09:54

Waar kunt u de meest recente modelverordeningen aanvragen?

De modellen van de VNG (waaronder de modelverordeningen) worden in de Kennisbank Decentrale Regelgeving (KDER) en de Modellen Decentrale Regelgeving (MDR) opgenomen en beheerd. Beide producten vullen elkaar aan: KDER biedt u achtergrondinformatie bij het opstellen van verordeningen, via MDR kunt u uw eigen verordeningen genereren.

100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever

Het opstellen van gemeentelijke regelgeving is vaak een complexe zaak. Om gemeenten hierbij te ondersteunen is de publicatie '100 Ideeën voor de gemeentelijk regelgever' compleet geactualiseerd. Hieronder de derde editie (november 2018).

Publicaties & Brieven