Dit dossier gaat over (wijzigingen in) door de VNG opgestelde modelverordeningen op alle beleidsterreinen.

Uitgangspunten Modelverordeningen

De VNG-modelverordeningen zijn al jaren één van onze meest bekende, gewaardeerde en gezichtsbepalende producten voor gemeenten. Het blijft dan ook ons streven om gemeenten te voorzien van modellen met een hoge juridische kwaliteit, die op lokaal niveau goed toepasbaar zijn (rekening houdend met de verschillen tussen gemeenten). 

Bekijk onze uitgangspunten en werkwijze voor modelverordeningen

Vraag en antwoord

Meest recente discussies op het VNG-forum

Forum Gemeenterecht

2793 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 13 juni 2024 om 14:49

Waar kunt u de meest recente modelverordeningen aanvragen?

De modellen van de VNG (waaronder de modelverordeningen) worden in de Kennisbank Decentrale Regelgeving (KDER) en de Modellen Decentrale Regelgeving (MDR) opgenomen en beheerd. Beide producten vullen elkaar aan: KDER biedt u achtergrondinformatie bij het opstellen van verordeningen, via MDR kunt u uw eigen verordeningen genereren.

100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever

Het ontwerpen van gemeentelijke regelgeving is een complexe opdracht die om uitgebreide juridische kennis en uiteenlopende vaardigheden vraagt. Om gemeenten hierbij te blijven ondersteunen is de publicatie ‘100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever’ geactualiseerd door prof. mr. Willem Konijnenbelt in samenwerking met de VNG. Deze vierde editie verscheen in oktober 2023.

Bekijk 100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever (pdf, 1,2 MB)

Publicaties & Brieven