De modellen van de VNG (onder andere de modelverordeningen) worden in de Kennisbank Decentrale Regelgeving (KDER) en de Modellen Decentrale Regelgeving (MDR) opgenomen en beheerd. Beide producten vullen elkaar aan. KDER biedt u achtergrondinformatie bij het opstellen van verordeningen en via MDR kunt u uw eigen verordeningen genereren.

Kennisbank Decentrale Regelgeving (KDER)

In de Kennisbank Decentrale Regelgeving (KDER), databank modelverordeningen van Sdu, zijn alle modellen van de VNG te raadplegen. Naast de modelverordeningen (geconsolideerd en eventueel met toelichting) vindt u ook de andere modellen, bijvoorbeeld bepalingen, besluiten, regelingen, overeenkomsten en formulieren.

Alle modellen kunt u online bekijken en als Word-document downloaden. In metadata vindt u alle aanvullende informatie over de modellen. Onder ‘Historie wijzigingen’ kunt u de eerder aangebrachte wijzigingen in een model terugvinden. Ook vindt u achtergrondinformatie ten behoeve van het opstellen van een verordening, zoals informatie uit de VNG-ledenbrieven, de VNG-implementatiehandleiding en ook redactioneel commentaar vanuit de redactie van KDER.

Verder kunt u op dit interactieve platform eigen verordeningen en documenten met andere gemeenten delen en vragen aan elkaar voorleggen.

Modellen Decentrale Regelgeving (MDR)

De Wet elektronische bekendmaking verplicht alle decentrale overheden om vanaf 1 januari 2011 hun regelgeving (algemeen verbindende voorschriften) in geconsolideerde vorm digitaal beschikbaar te stellen op overheid.nl via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Modellen Decentrale Regelgeving (MDR) vervangt de momenteel in CVDR ingebouwde functie om modellen te gebruiken voor het opstellen van een verordening die aangepast is aan de eigen lokale situatie.

In de MDR vindt u modellen die zijn gemaakt door koepelorganisaties. Via het publieke portaal kunt u zoeken op modelregelingen die zijn opgesteld door onder andere de VNG. Aan de hand van een vragenlijst stelt u een regeling op, die u vervolgens in het Word 2.0 formaat kunt exporteren dat direct geüpload kan worden in Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) en Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).

De VNG voegt alleen de modelverordeningen (geconsolideerd zonder toelichting) toe aan MDR. Ook modellen raadsbesluit wijziging worden hierin opgenomen in geval van gewijzigde modelverordeningen.

Alleen decentrale overheden kunnen gebruikmaken van MDR. Daarom is het portaal afgeschermd met een wachtwoord. U kunt het wachtwoord voor uw organisatie opvragen door contact op te nemen met KOOP Servicedesk.

Meer informatie

Heeft u een inhoudelijke vraag over een model van de VNG? Neem dan contact op met het VNG Informatiecentrum: 070 - 373 83 93,  e-mail: info@vng.nl. Of stel uw vraag op het VNG-forum Gemeenterecht.