Nieuws
De aangepaste regels in de Huisvestingswet 2014 verruimen de mogelijkheden voor gemeenten om te sturen op de verdeling van woonruimte. De VNG heeft de model-huisvestingsverordening geactualiseerd, zodat gemeenten de gewijzigde regels kunnen toepassen.
Enkele (toelichtingen bij) modelverordeningen zijn geactualiseerd. Het betreft de lijkbezorgingsrechten, leges, toeristenbelasting, parkeerbelastingen en riool- en waterzorgheffing. Ook de Model Leidraad invordering gemeentelijke belastingen en de Algemene toelichting zijn gewijzigd.
Vanwege een aantal wijzigingen in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers heeft de VNG de bijbehorende modelverordening en -regeling aangepast.
De VNG heeft een ‘Handreiking Marktverordening en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor inhoudelijke aanpassing van de marktverordening in verband met de Omgevingswet.
De VNG heeft een ‘Handreiking Beheersverordening begraafplaatsen en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor inhoudelijke aanpassing van de beheersverordening begraafplaatsen in verband met de Omgevingswet.
De VNG heeft een ‘Handreiking Erfgoedverordening en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor inhoudelijke aanpassing van de erfgoedverordening in verband met de Omgevingswet.
In de 'Model Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie' bleek de tekst van artikel 4 niet aan te sluiten op de toelichting. Daarom staat nu in deze bepaling dat de accountant ook onaangekondigd kan controleren.
De jaarlijkse actualisatie van de Model-Algemene plaatselijke verordening is afgerond. Er zijn onder meer 2 bepalingen toegevoegd om verstoring van de openbare orde of nadelige invloed op de leefbaarheid tegen te gaan, als die wordt veroorzaakt door een onveilig en malafide ondernemersklimaat.
De VNG is gestart met een volledige herziening van de Model-Algemene Plaatselijke Verordening. Het streven is dat gemeenten dit model begin 2027 kunnen gebruiken om hun eigen APV te vervangen, zodat deze weer helemaal up-to-date is. De herziening heeft onder meer te maken met de komst van de Omgevingswet.
Het is van belang dat gemeenten nog voor inwerkingtreding van de Omgevingswet hun verordening afvoer hemel- en grondwater aanpassen. Hiervoor heeft de VNG een gewijzigde modelverordening opgesteld. Deze is in lijn met de adviezen uit onze Handreiking verordening afvoer hemel- en grondwater en Omgevingsplan.