Nieuws
In de 'Model Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie' bleek de tekst van artikel 4 niet aan te sluiten op de toelichting. Daarom staat nu in deze bepaling dat de accountant ook onaangekondigd kan controleren.
De jaarlijkse actualisatie van de Model-Algemene plaatselijke verordening is afgerond. Er zijn onder meer 2 bepalingen toegevoegd om verstoring van de openbare orde of nadelige invloed op de leefbaarheid tegen te gaan, als die wordt veroorzaakt door een onveilig en malafide ondernemersklimaat.
De VNG is gestart met een volledige herziening van de Model-Algemene Plaatselijke Verordening. Het streven is dat gemeenten dit model begin 2027 kunnen gebruiken om hun eigen APV te vervangen, zodat deze weer helemaal up-to-date is. De herziening heeft onder meer te maken met de komst van de Omgevingswet.
Het is van belang dat gemeenten nog voor inwerkingtreding van de Omgevingswet hun verordening afvoer hemel- en grondwater aanpassen. Hiervoor heeft de VNG een gewijzigde modelverordening opgesteld. Deze is in lijn met de adviezen uit onze Handreiking verordening afvoer hemel- en grondwater en Omgevingsplan.
De VNG heeft een ‘Handreiking verordening werkzaamheden kabels en leidingen en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor aanpassing van de verordening in verband met de Omgevingswet. De handreiking bevat ook voorbeeldbepalingen voor aanpassing van de verordening ter inspiratie.
De VNG informeerde gemeenten eerder dit jaar over de Wet goed verhuurderschap. Daarbij werd de 'Handreiking goed verhuurderschap' toegezonden. Er is nu ook een Model Verhuurverordening beschikbaar die we op 25 juli per ledenbrief hebben verzonden.
De VNG adviseert gemeenten hun verordening afvoer hemel- en grondwater vóór 1 januari 2024 aan te passen. We hebben een ‘Handreiking Verordening afvoer hemel- en grondwater en omgevingsplan’ opgesteld met een voorbeeld raadsbesluit en toelichting.