Wat doet de adviescommissie?

De Adviescommissie Gemeenterecht is in 2007 opgericht om het Team Recht van de VNG van advies te dienen over het juridische werkterrein.

Het werkveld van de adviescommissie omvat de Gemeentewet in samenhang met de Algemene Wet bestuursrecht en de relevante bijzondere wetten waaronder ook het aanpalende overheidsprivaatrecht. Ook de juridische kwaliteitszorg binnen gemeenten behoort tot het aandachtsveld van de adviescommissie.

Het doel van de adviescommissie is de belangen van de gemeenten te behartigen door informatie-uitwisseling over actuele ontwikkelingen, kennisbevordering door advisering bij de ontwikkeling van handreikingen en advisering over wetgevingsvoorstellen en modelverordeningen. De adviescommissie beoogt een verbindende platformfunctie te vervullen tussen gemeenten, Rijk en kenniscentra.

Wie zijn de leden?

De voorzitter van de adviescommissie is prof. mr. S.A.J. Munneke, hoogleraar Staatsrecht, Rijksuniversiteit Groningen. De adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, universiteiten, rechtspraak en kenniscentra wetgeving.

Wanneer vergadert de adviescommissie?

De adviescommissie vergadert vijf keer per jaar op de donderdagmiddag bij de VNG.

Meer informatie

Voor meer informatie over de adviescommissie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de adviescommissie via adviescommissieGR@vng.nl.