Geachte dames en heren,

Op woensdag 19 oktober debatteert u met minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) over het leerlingenvervoer. De VNG heeft u bij gelegenheid van het rondetafelgesprek over hetzelfde onderwerp op 12 oktober al een position paper gestuurd. Voor de volledigheid is dat nog eens hierbij gevoegd.

Het onderliggend probleem is dat er te vaak geen passende onderwijsplek in de omgeving van het kind voorhanden is. Desalniettemin is het zaak het leerlingenvervoer voor kwetsbare, meervoudig gehandicapte kinderen goed regelen. Zij kunnen vaak niet anders dan met de taxi of bus naar school.