Geachte dames en heren,

Op woensdag 12 oktober organiseert u een Rondetafelgesprek Leerlingenvervoer (voortgezet) speciaal onderwijs. Voor dit overleg zijn partijen uitgenodigd die op een of andere manier betrokken zijn bij het leerlingenvervoer. Merkwaardigerwijs ontbreekt de VNG, terwijl gemeenten de wettelijke taak van het leerlingenvervoer uitvoert.